Godt humør forlænger livet for hjertepatienter Artikel

Hjertepatienter som har er en positiv attitude, har større chance for at overleve i fem år eller mere med sygdommen., det viser et ny dansk undersøgelse, som er offentliggjort . Studiet er det første af sin slags, og viser hvordan motion og en positiv livsindstilling påvirker hjertepatienters overlevelsesmuligheder.

positivt sind og motion øger overlevelsesraten
Hjertepatienter som har er en positiv attitude, har større chance for at overleve i fem år eller mere med sygdommen., det viser et ny dansk undersøgelse, som er offentliggjort . Studiet er det første af sin slags, og viser hvordan motion og en positiv livsindstilling påvirker hjertepatienters overlevelsesmuligheder.

Glade hjertepatienter er mere fysisk aktive

Studiet viser, at patienter med positive følelser i højere grad er fysisk aktive og at fysisk aktive patienter har en lavere dødelighed. Resultatet peger på, at det er vigtigt at man, når man skal genoptrænes og komme sig efter sin sygdom, er opmærksom på både at få fysisk og psykisk hjælp, for at få de bedste resultater.

Overlevelse over 5 år blandt hjertepatienter med høj grad af positiv attitude (mørk) sammenlignet med hjertepatienter med lav grad af positiv attitude (lys).Studiet er solidt i forhold til andre studier, fordi flere af oplysningerne stammer fra registerdata herunder oplysninger om andre sygdomme, medicinforbrug og dødelighed. Registeropfølgningen giver unikke muligheder for at have oplysninger om alle personer i en lang årrække.

600 hjertepatienter er fulgt

Studie har fulgt over 600 hjertepatienter fra Holbæk sygehus, som alle har besvaret spørgsmål om livskvalitet og selvvurderet helbred. Patienterne var typisk i 60’erne og tre fjerdedele af deltagerne var mænd. Over en femårig periode efter besvarelse af spørgsmålene døde 13 procent af deltagerne
Resultatet er publiceret i det internationale tidsskrift Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.
Kilde: Hoogwegt MT, Versteeg H, Hansen TB, Thygesen LC, Pedersen SS, Zwisler AD. Exercise Mediates the Association Between Positive Affect and 5-Year Mortality in Patients With Ischemic Heart Disease. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2013 Sep 10.