Grå stær (Katarakt) Artikel

Grå stær bevirker, at linsen bliver uklar. Aldersforandringer er langt den hyppigste årsag til grå stær. Grå stær udvikles gennem lang tid, oftest flere år, hvorved synet gradvist forringes. Grå stær er i de fleste tilfælde en aldersforandring. Grå stær kan ikke behandles med medicin.


Definition og årsager


Grå stær er en tilstand, hvor der er opstået uklarheder i øjets linse (se Øjenlågene og forreste del af øjet . Linsen bliver tykkere og tykkere med alderen, hvilket i sig selv fører til, at den bliver mere uklar. Når linsen er uklar, fører det til, at synet bliver dårligere, da lyset ikke så let kan komme igennem.

Aldersforandringer er langt den hyppigste årsag til grå stær. Nogle mennesker er genetisk mere disponerede til at udvikle grå stær end andre. En skade på linsen kan også føre til, at linsen bliver uklar. Skader på linsen kan f.eks. opstå efter tidligere traumer mod øjet, stråling mod øjet eller operationer i øjet. Desuden kan visse sygdomme som sukkersyge , børneeksem og for lavt indhold af calcium (kalk) i blodet disponere til grå stær. Desuden kan behandling med binyrebarkhormon, som både øjendråber og tabletter, give anledning til, at der kan udvikles grå stær. I sjældne tilfælde kan et barn fødes med grå stær eller udvikle det ganske kort tid efter fødslen.

Symptomer på grå stær

  • Synet bliver dårligere. Typisk klager personer med grå stær over, at synet bliver sløret, og at der er besvær med at læse avis og se fjernsyn.

  • Blændingsgener ses, hvis uklarheden i linsen sidder i den bagerste del. Patienten blændes mere af skarpt lys end normalt. Særligt i solskin og ved møde med modkørende biler om natten.

  • Tiltagende nærsynethed. Normalt bliver man med alderen mere langsynet og får ofte brug for læsebriller. Nogle kan opleve, at de i takt med at de udvikler grå stær, ikke længere har brug for deres læsebriller, fordi tiltagende nærsynethed ophæver den aldersbetingede langsynethed. (se også Nærsynethed og Langsynethed samt Gammelmandssyn ).

  • I fremskredne tilfælde af grå stær kan man gennem pupillen se uklarhederne i linsen, der oftest ses som et mælkehvidt skær eller brunlige pletter i pupillen.

  • Sjældent kan der være problemer med, at der er dobbeltsyn på det ene øje. Patienten oplever således at se dobbelt, når kun det ene øje er åbent. Dette skyldes, at brydningen af lyset i den uklare linse bliver anderledes.


Forholdsregler og diagnose


Ved symptomer på grå stær bør man gå til en øjenlæge. Øjenlægen vil først lyse ind i øjet med en lille lommelygte. Dette er nogle gange nok til at stille diagnosen. Under alle omstændigheder undersøges øjet også gennem en særlig spaltelampe. For bedre at kunne se linsen gennem spaltelampen er det nødvendigt at udvide pupillen inden denne undersøgelse. Dette gøres ved at dryppe øjnene med nogle særlige øjendråber, der udvider pupillen i de næste par timer. Hvis man skal have lavet en sådan undersøgelse, skal man være opmærksom på, at man ikke selv bør køre bil hjem. Dette skyldes, at man kan opleve problemer med synet, da pupillen ikke kan ændre sin størrelse og derved regulere hvor meget lys, der når nethinden.

Behandling af grå stær


Den eneste effektive behandling af grå stær er operation. Operationen foregår i lokalbedøvelse og udføres oftest ambulant på sygehuse eller hos en privatpraktiserende øjenlæge. Hele operationen tager 15-30 minutter og består i, at man fjerner den uklare linse, og erstatter den med en kunstig plastiklinse.

Den nye linses styrke er beregnet ud fra krumningen på hornhinden og længden af øjet, der er målt ved hjælp af en ultralydsskanning. Linsen er altså tilpasset den enkelte person. Inden operationen er helt færdig, sprøjtes der lidt antibiotika ind i øjet for at forhindre, at der udvikles betændelse. Herefter sættes der en forbinding henover øjet i 2-6 timer. I de næste par uger skal man dryppe øjet med binyrebarkhormon og evt. antibiotika.

Forløb og komplikationer


Uden behandling vil synet blive dårligere og dårligere, og det kan ende med, at man bliver blind. Efter operation for grå stær, bliver synet ofte meget bedre. Der ændres dog ikke ved den grad af nærsynethed eller langsynethed , man havde i forvejen, så man skal således stadig bruge briller, hvis man gjorde det før, man fik grå stær. Dog skal styrken af brillerne ofte justeres efter en operation for grå stær.

Der ses i sjældne tilfælde komplikationer til operationen. Umiddelbart efter operationen kan man se, at hornhinden hæver op, at trykket inde i øjet stiger, eller at der kommer en lille blodansamling i det forreste kammer i øjet. Sidstnævnte kaldes hyfæma og ses som en blodansamling foran regnbuehinden. Disse komplikationer forsvinder dog oftest af sig selv efter et par døgn.

I løbet af et par dage kan der ses forskellige former for betændelse. Hyppigst er betændelse i regnbuehinden . Meget sjældent ses der betændelse, der angriber hele øjet. Dette er en meget alvorlig tilstand med stor risiko for at miste synet på det øje. Udover betændelse i øjet er der også en let øget risiko for at få nethindeløsning .

Efter noget tid kan der ses såkaldt efterstær, der skyldes, at man ved operationen ikke fjerner det bagerste af den kapsel, linsen lå i. Der kan på dette stykke kapsel dannes nye uklarheder, således at synet igen bliver dårligt efter operationen. Efterstær kan behandles med laser.

Forebyggelse af grå stær


Der findes ingen specifik metode til at forebygge grå stær, men noget tyder på, at rygning og udsættelse for kraftigt sollys øger risikoen for at udvikle grå stær, hvorfor dette bør undgås.