Graviditet og rygning Artikel

Det skønnes, at ca. 1/5 af gravide ryger. Gravide under 20 år er de mest rygende. Den højeste rygerandel (2001) findes i Vestsjællands og Storstrøms amter. I Sundhedsstyrelsens retningslinier for Svangreomsorg anbefales det, at både den praktiserende læge og jordemoderen tager spørgsmålet om hjælp til rygestop op overfor den gravide og der er i de senere år gjort en øget indsats for at give tilbud om hjælp til rygestop til gravide.

Det skønnes, at ca.1/5 af gravide ryger. Gravide under 20 år er de mest rygende. Den højeste rygerandel (2001) findes i Vestsjællands og Storstrøms amter. I Sundhedsstyrelsens retningslinier for Svangreomsorg anbefales det, at både den praktiserende læge og jordemoderen tager spørgsmålet om hjælp til rygestop op overfor den gravide og der er i de senere år gjort en øget indsats for at give tilbud om hjælp til rygestop til gravide.

Rygningens konsekvenser for vækst og vægt

Når man ryger, optager kulilten plads for den livsnødvendige ilt og barnet får ikke optimale vækstbetingelser. Rygning betyder derfor, at barnets fødselsvægt bliver lavere, end hvis moderen ikke røg. Børn født af rygere vejer i gennemsnit 250 gram mindre, end børn af ikke-rygere. Rygere får dobbelt så hyppigt børn under 2500 gram i forhold til ikke-rygere.
Alt på barnet bliver mindre, hvis man ryger, også organerne (hjerne, lunge nyrer osv.) Med større organer får barnet også større modstandskraft.

Rygningens konsekvenser for amningen

Barnet ammes i længere tid og ernæres derfor bedre, hvis moderen ikke ryger. Det er vanskeligere at få amningen i gang for rygere end for ikke-rygere og ikke-rygere ammer længere end rygere. Selvom kvinden ryger overskygger fordelene ved modermælken dog ulemperne ved rygning. Men det er vigtigt, at man mindsker generne for barnet mest muligt.

Rygningens konsekvenser for vuggedød

Der er større risiko for vuggedød, hvis moderen ryger under graviditeten

Konsekvenser for barnetefter fødslen, hvis moderen ryger

Børn af mødre, der har røget under graviditeten, får flere luftvejsinfektioner og har større risiko for at udvikle astma og allergi. Det samme gælder børn, der efter fødslen udsættes for passiv rygning. Børn, der udsættes for passiv rygning har også flere hospitalsindlæggelser end andre børn. Risikoen for vuggedød er desuden større, hvis moderen har røget under graviditeten og barnet efter fødslen udsættes for passiv rygning:
  • Fordele for moderen ved ikke at ryge under graviditeten
  • Mindre risiko for abort
  • Mindre risiko for forliggende moderkage
  • Mindre risiko for moderkageløsning
  • Mindre risiko for at føde for tidligt
  • Mindre risiko for dødsfødsel

Hvis man bekymrer sig om vægtstigning ved rygeophør er amning en god mulighed for at holde op med at ryge uden at tage på i vægt, fordi amning er en meget energikrævende proces.

Kan gravide bruge nikotinmidler

Nikotinplastre og -tyggegummi kan principielt ikke anbefales til gravide kvinder. Men lykkes det ikke at stoppe, kan man tale med sin læge om at bruge nikotinprodukter.

Rygningens konsekvenser for fertiliteten

Kvinder som ryger har en nedsat månedlig sandsynlighed for opnåelse af graviditet.
Rygning under graviditeten nedsætter desuden barnets fremtidige månedlige sandsynlighed for opnåelse af graviditet, når det er vokset op – uanset om det er en dreng eller pige.
Rygere har også en mindre chance for et godt resultat af fertilitetsfremmende behandling end ikke-rygere har, men rygestop forbedrer chancen. Rygning er forklaring på ca. 1/6 af de årlige tilfælde af ufrivillig barnløshed i Danmark.
Denne tekst er offentliggjort på Sundhedsguiden i 2004 og opdateret i 2006