Grøn stær (Glaukom) Artikel

Hvad er Grøn stær (Glaukom), symptomer på Grøn stær, behandling af Grøn stær, diagnosen Grøn stær, komplikationer ved Grøn stær, forebyggelse ved Grøn stær

Definition og årsager


Betegnelsen grøn stær dækker over tilstande med skader efter for højt tryk i øjet. Der er to typer af grøn stær, snævervinklet grøn stær og åbenvinklet grøn stær . Forskellen på de to typer forklares nedenfor.

Sygdommen er meget almindelig, og risikoen stiger, jo ældre man bliver. Sygdommen kan i dag behandles på mange forskellige måder, men ubehandlet fører sygdommen til blindhed og er derfor en alvorlig tilstand. Begrebet stær kommer af et gammelt tysk ord for at stirre, mens det kaldes grøn stær, fordi pupillen sent i sygdomsforløbet får et grønligt skær.

For at øjet kan holde sig rundt og spændt, spiles det ud af væske, kammervæsken, som dannes indeni øjets strålelegeme. Strålelegemet sidder lige bag ved regnbuehinden (det farvede i øjet omkring pupillen), og herfra løber væsken ud til resten af øjet. Kammervæsken dannes med en konstant hastighed døgnet rundt, og for at holde trykket normalt må væsken derfor også løbe ud af øjet igen med en vis hastighed.

Væsken løber ud fra øjet gennem en kanal, der ligger i vinklen mellem regnbuehinden og senehinden (det hvide i øjnene). Fra kanalen optages væsken i øjets blodårer og føres væk fra øjet. Ved grøn stær er væsken forhindret i at løbe ud af øjet, og herved stiger trykket. Det høje tryk laver skader på øjets strukturer, f.eks. nervefibrene i synsnerven og giver symptomerne.

Typer af grøn stær

Snævervinklet grøn stær
Snævervinklet grøn stær er ofte en akut tilstand med meget højt tryk i øjet. Sygdommen opstår især hos langsynede mennesker. Det langsynede øje er nemlig kortere end normalt, og vinklen bliver derfor smal.
Med alderen bliver øjets linse fortykket og trykker regnbuehinden frem mod vinklen, som så yderligere bliver lukket til. Dette kan føre til, at vinklen bliver helt blokeret, og trykket stiger voldsomt.

Åbenvinklet grøn stær
Åbenvinklet grøn stær er den hyppigste form. Den kaldes også nogen gange for kronisk grøn stær, fordi den udvikler sig langsomt over en årrække.

Her skyldes afløbshindringen ikke, at vinklen er for smal, men at kanalen er tilstoppet. Da kanalen ikke er fuldstændig blokeret, stiger trykket ikke så meget som ved snævervinklet grøn stær, men da trykket er for højt gennem mange år, laves alligevel skader på øjets nerve.

Grunden til, at det høje tryk skader synsnerven ved åbenvinklet grøn stær, er formentlig en kombination af, at nervefibrene bliver trykket sammen og dermed ødelægges, og at blodforsyningen til nerven bliver dårlig, fordi blodårerne trykkes sammen. Når synsnerven skades, vil synet langsomt blive dårligere.

Symptomer og behandling af grøn stær


Da de to former for grøn stær er så forskellige, er de beskrevet hver for sig. Læs mere under snævervinklet grøn stær og åbenvinklet grøn stær .