Gul feber (Febris flava) Artikel

Få vigtig information om Gul feber. Hvad er febris flava. Læs om vaccination imod gul feber. Få råd til at forebygge bid med myg, der bærer gul feber. Hvordan behandles gul feber. Forebyg gul feber og malaria når du rejser til udlandet.


Definition og årsager

Gul feber er en virusinfektion overført af myggen Aëdes aegypti. Mange aber i syd-, mellemamerikanske og afrikanske skove bærer denne virus, og når store myggepopulationer suger fra abernes blod og efterfølgende finder vej til et menneskeligt beboet område, sker smitten.

Gul feber kan være en meget alvorlig sygdom, i værste fald livsfarlig, og vaccination er derfor meget vigtig, inden man rejser til et af ovenstående områder (se Forebyggelse nedenfor).

Gul feber hører med under en gruppe af meget farlige virussygdomme som også kaldes "virus blødningssygdomme" eller "blødningsfeber" fordi døden ofte indtræffer ved ukontrollabel blødninger på hud, slimhinder og de store organer. Under denne gruppe virussygdomme hører: Lassa Feber, Hantavirus Syndrom, Marburg Feber og den fra 2014 meget kendte Ebola infektion.

Symptomer på gul feber

Pådrager man sig gul feber, kan sygdomsforløbet variere meget. Det tager normalt mellem 3-16 dage, inden man mærker sygdommen.

I mange tilfælde vil symptomerne være milde og minde om dem, som optræder ved influenza og sådan er det en lumsk sygdom fordi symptomerne minder meget om mere almindelige, og ikke sædvanligvis dødelige, sygdomme. Symptomerne minder meget om symptomerne på de ovennævnte virus blødersygdomme.

I sværere tilfælde kan der ses meget høj feber, mavesmerter, væskemangel og blodmangel. Der kan desuden opstå blodtilblandede opkastninger, blødninger i mundslimhinden og gulsot med gullig hudfarve (deraf navnet gul feber).

Forløb og komplikationer

Behandles ovenstående symptomer ikke, kan gul feber være en dødelig sygdom på grund af blødninger, nyresvigt, hjernebetændelse eller kredsløbsshock.

Behandles symptomerne derimod, og overlever man sygdommen, har man efterfølgende livslang immunitet.

Gul feber udskiller sig positivt fra de ovenfor nævnte sygdomme ved at der kan vaccineres mod sygdommen og den er heller ikke nær så smitsom.

Forholdsregler

Da sygdommen spredes med myg, er det en god ide at medbringe myggenet og myggebalsam, når man rejser til de nævnte områder. Dette giver samtidig god beskyttelse mod sygdommen malaria, som også spredes med myg.

Føler man sig vedvarende træt og skidt tilpas efter et ophold i områder med gul feber, bør man søge læge. Her er det vigtigt at oplyse præcis hvor og hvor længe, man har været af sted, samt om man er vaccineret inden afrejse. Sammen med nogle blodprøver og ovenstående oplysninger kan lægen bedre afgøre, om man er blevet smittet med sygdommen.

Behandling af gul feber

Der findes ingen egentlig behandling mod sygdommen (selve viruset). Skulle man blive alvorligt syg, er det nødvendigt at behandle for de enkelte symptomer (symptomatisk behandling).

Forebyggelse af gul feber

Vaccination mod sygdommen er meget vigtig og giver god beskyttelse. Såfremt man påtænker på at rejse til områder, hvor gul feber forekommer, bør man snakke med egen læge (se artiklen: Før udlandsrejsen ). Lægen kan så henvise til et af de specielle steder, som vaccinerer mod gul feber.

Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, og man er efterfølgende beskyttet 10 år frem.

Vaccination mod gul feber tillægges i ovenstående lande meget stor betydning, og manglende vaccination kan i visse tilfælde være årsag til, at man bliver nægtet indrejse.