Handicap kategori

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læsning, stavning og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap.

Dysleksi (ordblindhed) er en af flere specifikke former for indlæringsvanskeligheder. Det er en specifik sproglig vanskelighed af medfødt oprindelse.