Handicappede børn Artikel

Kommunen skal dække nødvendige merudgifter til at forsørge og passe et hjemmeboende handicappet barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Der kan være tale om mange forskelligartede udgifter. Kontakt kommunen for yderligere information.

Forældre til et varigt handicappet barn under 18 år kan få et tilskud til hel eller delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Tilskuddet gives i de tilfælde, hvor barnet skal passes i hjemmet, og det er mest hensigtsmæssigt, at én af forældrene tager sig af pasningen. Tilskuddet er skattepligtigt.

Handicappede børn under skolealderen, der i deres udvikling har særligt brug for hensyntagen eller støtte, kan få specialpædagogisk bistand - fx i form af undervisning, træning og pædagogiske hjælpemidler. Den specialpædagogiske bistand skal begrænse virkningerne af barnets handicap og forebygge fejludvikling hos barnet. Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges i samarbejde med forældrene.

Hvis et barn på trods af sit handicap har mulighed for at komme i en almindelig daginstitution, kan man søge om hjælp til en støttepædagog gennem kommunen. For børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har amtet ofte oprettet særlige daginstitutioner. Andre steder er der som alternativ oprettet handicapgrupper i forbindelse med almindelige daginstitutioner.

Familier med handicappede børn kan få råd og vejledning i kommunen og amtet om muligheder for pasning og aflastning. Det gælder også spørgsmål om skolegang og andre aktiviteter.

Afhængig af barnets handicap og familiens situation er der forskellige muligheder for pasning og aflastning. En mulighed er, at få passet barnet i hjemmet med tilbud om støtte. En anden mulighed er ophold på døgninstitution. Det afhænger af barnets handicap og familiens samlede situation, hvilken mulighed, der er den bedste i det enkelte tilfælde.

På samme måde afhænger det af barnets handicap og familiens samlede situation, om det er muligt at benytte folkeskolen eller om barnet har behov for at komme i specialskole.

Der findes en række landsdækkende specialskoler og specialkostskoler. Kommunen kan give yderligere information.

Kommunen skal dække nødvendige merudgifter til at forsørge og passe et hjemmeboende handicappet barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Der kan være tale om mange forskelligartede udgifter. Kontakt kommunen for yderligere information.

Forældre til et varigt handicappet barn under 18 år kan få et tilskud til hel eller delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Tilskuddet gives i de tilfælde, hvor barnet skal passes i hjemmet, og det er mest hensigtsmæssigt, at én af forældrene tager sig af pasningen. Tilskuddet er skattepligtigt.

Handicappede børn under skolealderen, der i deres udvikling har særligt brug for hensyntagen eller støtte, kan få specialpædagogisk bistand - fx i form af undervisning, træning og pædagogiske hjælpemidler. Den specialpædagogiske bistand skal begrænse virkningerne af barnets handicap og forebygge fejludvikling hos barnet. Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges i samarbejde med forældrene.

Hvis et barn på trods af sit handicap har mulighed for at komme i en almindelig daginstitution, kan man søge om hjælp til en støttepædagog gennem kommunen. For børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har amtet ofte oprettet særlige daginstitutioner. Andre steder er der som alternativ oprettet handicapgrupper i forbindelse med almindelige daginstitutioner.

Familier med handicappede børn kan få råd og vejledning i kommunen og amtet om muligheder for pasning og aflastning. Det gælder også spørgsmål om skolegang og andre aktiviteter.

Afhængig af barnets handicap og familiens situation er der forskellige muligheder for pasning og aflastning. En mulighed er, at få passet barnet i hjemmet med tilbud om støtte. En anden mulighed er ophold på døgninstitution. Det afhænger af barnets handicap og familiens samlede situation, hvilken mulighed, der er den bedste i det enkelte tilfælde.

På samme måde afhænger det af barnets handicap og familiens samlede situation, om det er muligt at benytte folkeskolen eller om barnet har behov for at komme i specialskole.

Der findes en række landsdækkende specialskoler og specialkostskoler. Kommunen kan give yderligere information.