Hantavirus Artikel

Hantavirus syndrom er en potentiel dødelig virus infektion, som hører til samme familie af virale tropiske blødningssygdomme som Ebola, Lassa Feber, Marburg Feber og Gul Feber.

Beskrivelse

Hantavirus syndrom er en potentiel dødelig virus infektion som hører til samme familie af virale blødningssygdomme som Ebola, Lassa Feber, Gul Feber og Marburg Feber.

Syptomerne er de samme som for disse sygdomme og også her er sygdommen lumsk fordi symptomerne minder meget om andre mere almindelige og ikke dødelige sygdomme.

Smittekilder

Denne farlige virus bæres af gnavere og specielt mus og rotter. Infektionen opstår ved kontakt til disse dyr eller kontakt med urin, spyt eller ekskrementer fra dyrene.

Dyrene bliver ikke selv syge af denne virus og den er udbredt i USA hvor der er kendte tilfælde på hvordan campister i nationale parke som Yosemite National Parks bliver smittet, men i de fleste tilfælde smittes folk i hjemmet ved kontakt til efterladenskaber efter mus og rotter.

Tilfælde af Hantavirus Syndrom er sjældne og i modsætning til de meget smitsomme sygdomme Ebola og Lassa Feber smitter denne sygdom ikke mellem mennesker.

Behandling og forløb

Der er indtil videre ingen kendt behandling mod Hantavirus, men tidlig diagnose og intensiv behandling kan forbedre overlevelseschancerne.

I kølvandet på forskning for behandling mod Ebola er der gode chancer for at der også kan fremkomme en behandling af Hantavirus.