Helbredsundersøgelser Artikel

Lige fra fødslen og frem til 15-års-alderen får alle børn i Danmark tilbudt regelmæssige helbredsundersøgelser - det gælder også tandpleje. Formålet er ikke at kontrollere, om man som forældre "gør det godt nok", men derimod at sikre, at der altid er mulighed for en løbende dialog om de mange helbredsmæssige spørgsmål, man kan stå med. Man er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte sin egen læge, hvis man har spørgsmål

Småbørn:


Alle børn tilbydes i alt syv forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge. Barnet skal så vidt muligt undersøges, når det er 5 uger, 5 og 12 måneder, samt når barnet er 2, 3, 4 og 5 år.

Man får automatisk besøg i hjemmet af en sundhedsplejerske efter fødslen. Sundhedsplejersken besøger hjemmet i barnets første år afhængigt af behovet, og besøgene er gratis. Visse steder er de regelmæssige besøg erstattet af eller suppleret med åbent-husarrangementer for nybagte mødre.

Skoleelever:


Alle skolesøgende børn får en helbredsundersøgelse hos den kommunale læge ved skolens start og umiddelbart før barnet forlader folkeskolen. Desuden får de børn, der har behov for det, lægeundersøgelser gennem skoleforløbet.

Sundhedsplejersken følger den enkelte elevs sundhedstilstand gennem hele skoleforløbet og undersøger rutinemæssigt syn, hørelse mv. Ordningen skal forebygge sygdom og fremme sundheden for eleverne samt følge den enkeltes legemlige og psykiske helbredstilstand. Den kommunale sundhedstjeneste administreres af kommunerne, der ansætter læger, sundhedsplejersker og sygeplejersker.

Lige fra fødslen og frem til 15-års-alderen får alle børn i Danmark tilbudt regelmæssige helbredsundersøgelser - det gælder også tandpleje. Formålet er ikke at kontrollere, om man som forældre "gør det godt nok", men derimod at sikre, at der altid er mulighed for en løbende dialog om de mange helbredsmæssige spørgsmål, man kan stå med. Man er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte sin egen læge, hvis man har spørgsmål

Småbørn:


Alle børn tilbydes i alt syv forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge. Barnet skal så vidt muligt undersøges, når det er 5 uger, 5 og 12 måneder, samt når barnet er 2, 3, 4 og 5 år.

Man får automatisk besøg i hjemmet af en sundhedsplejerske efter fødslen. Sundhedsplejersken besøger hjemmet i barnets første år afhængigt af behovet, og besøgene er gratis. Visse steder er de regelmæssige besøg erstattet af eller suppleret med åbent-husarrangementer for nybagte mødre.

Skoleelever:


Alle skolesøgende børn får en helbredsundersøgelse hos den kommunale læge ved skolens start og umiddelbart før barnet forlader folkeskolen. Desuden får de børn, der har behov for det, lægeundersøgelser gennem skoleforløbet.

Sundhedsplejersken følger den enkelte elevs sundhedstilstand gennem hele skoleforløbet og undersøger rutinemæssigt syn, hørelse mv. Ordningen skal forebygge sygdom og fremme sundheden for eleverne samt følge den enkeltes legemlige og psykiske helbredstilstand. Den kommunale sundhedstjeneste administreres af kommunerne, der ansætter læger, sundhedsplejersker og sygeplejersker.