Motion på recept - motion hvorhenne? Artikel

Motion på recept, Motionsmanualen - motion hvorhenne? (Henvisningsmuligheder)


Hvis lægen føler sig rustet til det, er der ikke noget i vejen for, at han vha. det udarbejdede program selv kan styre forløbet. Her kan der være hjælp at hente i FA, hvis der kræves mere detaljeret planlægning.

Henvisningsmuligheder

Når vi i samarbejde med patienten er nået så langt, at vi har fået fastlagt et program med det rette niveau for aktiviteten, står vi tit i et dilemma, nemlig: hvor skal vi sende personen hen?

Der er selvfølgelig stor forskel på, om det drejer sig om en person, der blot skal til at motionere mere af profylaktiske hensyn, eller om der er tale om egentlig genoptræning eller sygdomsbehandling vha. fysisk aktivitet.

Ved egentlig genoptræning af forskellige funktioner vil lægens muligheder for at følge og korrigere træningen som regel være utilstrækkelige, og en henvisning til fysioterapeut eller erfaren træningsinstruktør vil være det naturlige. Det program, man sammen med patienten har udarbejdet, kan vedlægges henvisningen som et oplæg til fysioterapeuten. Det vil være et godt grundlag for samarbejdet mellem patient, læge og fysioterapeut.

Der er en række af meget forskellige aktører, både professionelle og frivillige, som vi har mulighed for at henvise til eller søge råd hos. Patientens behov er selvfølgelig afgørende for, hvilket tilbud der er relevant. Fysioterapeuten er nok det mest oplagte bud på en samarbejdspartner, men der er efterhånden også mange motionscentre, der kan klare nogle af disse opgaver - f.eks. vil de fleste på forsvarlig vis kunne rådgive i forbindelse med profylaktiske rygtræningsprogrammer.

Mange af centrene har også fysioterapeut tilknyttet. Hvor vi med stor sikkerhed blot kan henvise til en fysioterapeut, kræver det dog nøjere kendskab til det enkelte træningscenters kvalifikationer, før vi kan henvise dertil.