Hjælp dig selv - det hjælper Artikel


Vi kan vælge at vente på at blive syge, vi kan så herefter blive kureret med kemisk medicin. Vi kan også vælge at tage ansvar selv, inden vi bliver egentlige syge, og give kroppen det den har brug for. Læge Morten Fauner har kureret sig selv for astmaeksem og bronkitis samt forbedret sit syn med 100% ved at give sin krop de vitaminer, fedtsyrer og mineraler den har behov for - på den baggrund har han udviklet EgoCare.

Livsnødvendige fødebestanddele - Mikronæringsstoffer - herunder vitaminer, fedtsyrer og mineraler, er der noget om snakken?


Mange repræsentanter for den farmakokemiske medicin hævder, at stort set alle i Danmark får vitaminer og mineraler nok og at kosttilskud er pengespild og i værste fald kan være farligt! Men er det nu også rigtigt?

Udfra erfaring og litteratur har vi talrige indicer på, at levevis, urter, vitaminer og fedtsyrer og mineraler, med andre ord levevis og kost har en forunderlig virkning på vores helbred. Meget tyder på, at livslængden, livskvaliteten og fødedygtigheden i Danmark er faldende. Herudover synes forekomsten af allergi, fedme, sukkersyge, åreforkalkning og bevægeapparatsbesvær og andre dårligdomme at være stigende.

Cancer og åreforkalkning tegner sig alene for ca. 2/3 af alle dødsfaldende i Danmark.

Alle ved vi, at der en underliggende årsag, men hvilken?


Et faktum er det, at vores stresshormon system tager energi fra organismen for at vi derved kan bekæmpe eller flygte fra vores modstander. Som modpol har vi vores antistresshormon system, der igen opbygger energien i organismen, hvis vi med andre ord indtager og i sidste ende optager tilstrækkeligt af de livsnødvendige fødebestanddele mikronæringsstofferne.

Vi, lægerne har de sidste 10-15 år prædiket, at folk skulle spise mindre fedt, dette indebærer, at vi alt andet lige får mindre mængder af fedtopløselige livsnødvendige fødebestanddele. Resultatet synes at være, at vi bliver mere og mere knogleskøre, overvægtige og mindre og mindre fødedygtige samtidigt med at de børn, der fødes bliver mere og mere allergiske og infektions modtagelige. Er det moden og Coca Colaen's indtog i form af syntetiske light produkter, der her afspejler sig?

En kropslig gene kan betragtes som en snebold på en bjergskråning. Gøres der ikke noget ved den vokser den sig større og kan ende med sygdom, lemlæstelse og ligefrem død.

Kan vi undlade, hvis vi har fornemmet røgen, at finde branden og i sidste ende gøre noget ved den tage selvstændigt ansvar.

Senest har man registreret et forbrug blandt befolkningen af kosttilskud og naturmedicin på over 1 milliard kroner. Er alle disse brugere fuldstændigt tossede eller er der noget om snakken?

Vi ved alle, at vi skal have en vis mængde mikronæringsstoffer og forskerne ved, at vi får tilstrækkeligt bare vi spiser en god og alsidig kost. Hvad er en god og alsidig kost og hvad er tilstrækkeligt?

Biokemisk og kropsmæssigt indgår mikronæringsstofferne i de forskellige stofskifte processer, der til stadighed foregår i kroppen for at vedligeholde denne. Ved en relativ mangel på mikronæringsstoffer forløber disse stofskifte processer ikke tilstrækkeligt godt. Dette kan tænkes over tid at give ubehag og ligefrem sygdom.

Vitamin- og mineral læren har gennem flere årtier prædiket denne viden og senest begynder også lægevidenskaben, at påvise sammenhængen mellem extra tilførsel af mikronæringsstoffer og øget sundhed.

I mine første 10 år som uddannet læge tænkte jeg som de fleste læger du får tilstrækkeligt med mikronæringsstoffer, du spiser jo kanon sundt og dyrker masser af motion. Jeg måtte dog sande, at jeg blev mere og mere syg. Tilstanden vendtes først da en natur-helbreder fortalte mig, at jeg
manglede vitaminer og mineraler og frem for alt fik mig overtalt til at indtage dem. Siden da er mit helbred til stadighed blevet bedre, således er min astmaeksem og min bronkitis forsvundet og mit syn bedret med 100%.

Størstedelen af den viden vi idag har om vitaminer og minealers virkninger har vi fra observartioner og indsamlede erfaringer gennem årtier. I gamle dage behandledes dårligdomme begyndende sygdom med urteudtræk, bark, kurbade, blodekstrakter, omslag iblandet jord, grød osv. alle
indeholdende store koncetrationer af mikronæringsstoffer. Idag har vi den kemisk producerede medicin, der for størstedelen er stoffer, der er kemisk nært beslægtede med i naturen forekommende aktive substanser.

Vi kan med andre ord vente på, at blive tilstrækkeligt syge, så vi kan kureres med kemisk naturlignende medicin. Vi kan også vælge, at tage ansvar selv og korrigere inde vi bliver syge ved at give kroppen, det den har behov for.

Det er nemlig sådan, at vi alle har et forskelligt behov. Dette gælder for mennesker som det gælder for biler, der jo som bekendt ikke alle kører lige langt på een liter brændstof.

Denne lærdom og viden om vitaminer, fedtsyre og mineraler virkning og hvordan man udra kroppens signaler kan diagnosticere sine relative manger på selvsamme næringsstoffer står i talrige store opslagsværker, men kan idag erhverves som en CD-rom kaldet EgoCare. Med dette værktøj kan man ligesom jeg jord gjorde helbrede en skrantende sundheds tilstand, men frem for alt forebygge ved at korrigere, når kroppen giver besked herom. Programmet fortæller ydermere også, i hvilke føde varer du bedst får dækket dine eventuelle vitamin- og minral mangler, således at kroppens stofskifte processer kan forløbe bedre og mere hensigtsmæssigt.

Vi er, hvad vi tænker, spiser og gør.

Stol på dig selv

. Din første indskydelse er oftest rigtig. Husk her på, at hjerne er som en faldskærm, den fungerer bedst når den er åben. Søg og du skal finde.


Vi kan vælge at vente på at blive syge, vi kan så herefter blive kureret med kemisk medicin. Vi kan også vælge at tage ansvar selv, inden vi bliver egentlige syge, og give kroppen det den har brug for. Læge Morten Fauner har kureret sig selv for astmaeksem og bronkitis samt forbedret sit syn med 100% ved at give sin krop de vitaminer, fedtsyrer og mineraler den har behov for - på den baggrund har han udviklet EgoCare.

Livsnødvendige fødebestanddele - Mikronæringsstoffer - herunder vitaminer, fedtsyrer og mineraler, er der noget om snakken?


Mange repræsentanter for den farmakokemiske medicin hævder, at stort set alle i Danmark får vitaminer og mineraler nok og at kosttilskud er pengespild og i værste fald kan være farligt! Men er det nu også rigtigt?

Udfra erfaring og litteratur har vi talrige indicer på, at levevis, urter, vitaminer og fedtsyrer og mineraler, med andre ord levevis og kost har en forunderlig virkning på vores helbred. Meget tyder på, at livslængden, livskvaliteten og fødedygtigheden i Danmark er faldende. Herudover synes forekomsten af allergi, fedme, sukkersyge, åreforkalkning og bevægeapparatsbesvær og andre dårligdomme at være stigende.

Cancer og åreforkalkning tegner sig alene for ca. 2/3 af alle dødsfaldende i Danmark.

Alle ved vi, at der en underliggende årsag, men hvilken?


Et faktum er det, at vores stresshormon system tager energi fra organismen for at vi derved kan bekæmpe eller flygte fra vores modstander. Som modpol har vi vores antistresshormon system, der igen opbygger energien i organismen, hvis vi med andre ord indtager og i sidste ende optager tilstrækkeligt af de livsnødvendige fødebestanddele mikronæringsstofferne.

Vi, lægerne har de sidste 10-15 år prædiket, at folk skulle spise mindre fedt, dette indebærer, at vi alt andet lige får mindre mængder af fedtopløselige livsnødvendige fødebestanddele. Resultatet synes at være, at vi bliver mere og mere knogleskøre, overvægtige og mindre og mindre fødedygtige samtidigt med at de børn, der fødes bliver mere og mere allergiske og infektions modtagelige. Er det moden og Coca Colaen's indtog i form af syntetiske light produkter, der her afspejler sig?

En kropslig gene kan betragtes som en snebold på en bjergskråning. Gøres der ikke noget ved den vokser den sig større og kan ende med sygdom, lemlæstelse og ligefrem død.

Kan vi undlade, hvis vi har fornemmet røgen, at finde branden og i sidste ende gøre noget ved den tage selvstændigt ansvar.

Senest har man registreret et forbrug blandt befolkningen af kosttilskud og naturmedicin på over 1 milliard kroner. Er alle disse brugere fuldstændigt tossede eller er der noget om snakken?

Vi ved alle, at vi skal have en vis mængde mikronæringsstoffer og forskerne ved, at vi får tilstrækkeligt bare vi spiser en god og alsidig kost. Hvad er en god og alsidig kost og hvad er tilstrækkeligt?

Biokemisk og kropsmæssigt indgår mikronæringsstofferne i de forskellige stofskifte processer, der til stadighed foregår i kroppen for at vedligeholde denne. Ved en relativ mangel på mikronæringsstoffer forløber disse stofskifte processer ikke tilstrækkeligt godt. Dette kan tænkes over tid at give ubehag og ligefrem sygdom.

Vitamin- og mineral læren har gennem flere årtier prædiket denne viden og senest begynder også lægevidenskaben, at påvise sammenhængen mellem extra tilførsel af mikronæringsstoffer og øget sundhed.

I mine første 10 år som uddannet læge tænkte jeg som de fleste læger du får tilstrækkeligt med mikronæringsstoffer, du spiser jo kanon sundt og dyrker masser af motion. Jeg måtte dog sande, at jeg blev mere og mere syg. Tilstanden vendtes først da en natur-helbreder fortalte mig, at jeg
manglede vitaminer og mineraler og frem for alt fik mig overtalt til at indtage dem. Siden da er mit helbred til stadighed blevet bedre, således er min astmaeksem og min bronkitis forsvundet og mit syn bedret med 100%.

Størstedelen af den viden vi idag har om vitaminer og minealers virkninger har vi fra observartioner og indsamlede erfaringer gennem årtier. I gamle dage behandledes dårligdomme begyndende sygdom med urteudtræk, bark, kurbade, blodekstrakter, omslag iblandet jord, grød osv. alle
indeholdende store koncetrationer af mikronæringsstoffer. Idag har vi den kemisk producerede medicin, der for størstedelen er stoffer, der er kemisk nært beslægtede med i naturen forekommende aktive substanser.

Vi kan med andre ord vente på, at blive tilstrækkeligt syge, så vi kan kureres med kemisk naturlignende medicin. Vi kan også vælge, at tage ansvar selv og korrigere inde vi bliver syge ved at give kroppen, det den har behov for.

Det er nemlig sådan, at vi alle har et forskelligt behov. Dette gælder for mennesker som det gælder for biler, der jo som bekendt ikke alle kører lige langt på een liter brændstof.

Denne lærdom og viden om vitaminer, fedtsyre og mineraler virkning og hvordan man udra kroppens signaler kan diagnosticere sine relative manger på selvsamme næringsstoffer står i talrige store opslagsværker, men kan idag erhverves som en CD-rom kaldet EgoCare. Med dette værktøj kan man ligesom jeg jord gjorde helbrede en skrantende sundheds tilstand, men frem for alt forebygge ved at korrigere, når kroppen giver besked herom. Programmet fortæller ydermere også, i hvilke føde varer du bedst får dækket dine eventuelle vitamin- og minral mangler, således at kroppens stofskifte processer kan forløbe bedre og mere hensigtsmæssigt.

Vi er, hvad vi tænker, spiser og gør.

Stol på dig selv

. Din første indskydelse er oftest rigtig. Husk her på, at hjerne er som en faldskærm, den fungerer bedst når den er åben. Søg og du skal finde.