Hjernebetændelse/Encefalitis Artikel

Definition og årsager Hjernebetændelse - Encefalitis

Hjernebetændelse er en betændelses- eller irritationstilstand i selve hjernens væv og skyldes virus eller en immunreaktion på visse infektioner (f.eks. skoldkopper, influenza, helvedesild eller mononukleose) andre steder i kroppen. Der ses knap 100 tilfælde om året i Danmark.

Af virus er det hyppigst forskellige såkaldte enterovirus (coxsackie, ECHO og polio), der kan forårsage hjernebetændelse, men den alvorligste form af sygdommen, der ses i Danmark, forårsages af herpes simplex type 1. Tidligere var en alvorlig årsag mæslinger, men efter indførelsen af MFR-vaccinen, ses denne stort set ikke mere.

I udlandet er rabies, der overføres til mennesker ved bid af inficeret dyr, og japansk encephalitis virus, der overføres af myg, de hyppigste årsager. Desuden ses i Central- og Østeuropa en form, der overføres med flåtbid. Denne form kaldes tick borne encephalitis .

Symptomer på hjernebetændelse

Der kan ses meget forskellige symptomer, alt efter hvad der har forårsaget tilstanden. Følgende ses hyppigt:

  • Feber.
  • Hovedpine.
  • Kvalme og opkastninger.
  • Stivhed i nakke og ryg.
  • Bevidsthedsændring, evt. bevidstløshed.

Følgende er mere sjældne, men også meget alvorlige symptomer:

  • Personlighedsændringer.
  • Problemer med at koordinere bevægelser.
  • Problemer med at tale (se Afasi og dysartri).
  • Lammelser af arme eller ben eller evt. af den ene halvdel af ansigtet (se Ansigtslammelse).
  • Kramper

Forholdsregler og diagnose


Hvis man oplever nogle af ovenstående symptomer, bør man straks søge læge. Det er vigtigt, at man oplyser, om man har været ude at rejse kort tid forinden, og i så fald hvor man har været.

Lægen kan stille diagnosen ved at tage en prøve af rygmarvsvæsken (en lumbalpunktur), hvor der ved hjernebetændelse vil være flere hvide blodlegemer end normalt. Desuden kan man undersøge hjernens elektriske aktivitet med elektroder placeret på hovedet (elektroencefalogram, EEG) samt lave enten en CT- eller en MR-scannning af hjernen. Evt. kan man forsøge at påvise virus i rygmarvsvæsken ved særlige analyser.

Behandling af hjernebetændelse

Ved alvorlige symptomer foregår behandlingen under indlæggelse. Behandlingen består dels af lindring af symptomer, dels af behandling med antiviral medicin, som direkte angriber selve virusen. Der findes kun en sådan specifik behandling mod Herpes virus, men da denne kan give en meget alvorligt hjernebetændelse, gives dette stof altid ved mindste mistanke, om at Herpes virus er årsagen. Det specifikke antivirale stof hedder aciclovir.

Forløb og komplikationer

Den alvorlige Herpes hjernebetændelse kan ende med døden, særligt hvis den ikke behandles hurtigt. En stor del vil efter helbredelse fortsat have alvorlige symptomer, som dem, der er beskrevet under Symptomer på hjernebetændelse. Der kan desuden være problemer med hukommelsen.

Forebyggelse af hjernebetændelse

Der findes en vaccine mod japansk encephalitis og tick borne encephalitis, så hvis man skal ud at rejse, er det en god ide at undersøge, om der i det land, man skal til, er risiko for at blive smittet med en af disse. Dette kan man finde ud af på Statens Seruminstituts hjemmeside.