Hjernerystelse (Commotio cerebri) Artikel

Hjernerystelse er en let skade på hjernen, der kan medføre midlertidige forstyrrelser i hjernens funktion. Der findes ingen behandling af hjernerystelse, dog er det vigtigt, at man holder sig i ro.

Definition og årsager


Hjernerystelse er en let skade på hjernen, der kan medføre midlertidige forstyrrelser i hjernens funktion. Hjernerystelse kan opstå, når hovedet udsættes for slag. Hjernen ligger godt beskyttet i kraniet, men da hjernen er lidt mindre end kraniekassen, kan den bevæge sig en lille smule indeni kraniet. Ved slag mod hovedet rystes hjernen rundt inde i kraniet, hvilket fører til, at nervecellerne overstrækkes, og der kan opstå små blødninger særligt på overfladen af hjernen.

Symptomer på hjernerystelse


Følgende symptomer kan men behøver ikke alle være til stede:

 • Kortvarig bevidstløshed (sekunder til minutter).
 • Hukommelsestab for nogle minutter før og efter slaget mod hovedet.
 • Forvirring.
 • Hovedpine.
 • Kvalme og opkastning.

Komplikationer


Der kan være sket en overrivning af en af hjernens overfladiske blodårer, så der opstår en blodansamling, der vil trykke på det underliggende hjernevæv. Se Blødning under den hårde hjernehinde , Blødning mellem den hårde hjernehinde og kraniet og Blødning under den mellemste hjernehinde (subaraknoidalblødning).

En blødning, der trykker på hjernen, er en potentielt livstruende tilstand, der straks skal behandles ved at blodansamlingen udtømmes. Ofte giver blodansamlingen først symptomer efter nogle timer, hvorfor det er vigtigt at observere en person, der har slået hovedet. Børn, ældre mennesker og alkoholikere har større risiko for komplikationer, hvorfor man her skal være særligt opmærksom.

Forholdsregler og diagnose


Man bør aldrig være alene efter at have været udsat for slag mod hovedet, idet tegn på alvorlige komplikationer i nogle tilfælde først viser sig efter timer til dage. Da man på dette tidspunkt måske ikke selv er i stand til at reagere (er bevidstløs), er det vigtigt, at en anden kan træde til. Man skal straks søge læge hvis:

 • Bevidstløsheden omkring slaget har varet mere end et par minutter.
 • Personen er sløv og svær at få kontakt med.
 • Personen vedbliver at være meget forvirret.
 • Personen, efter at have været vågen, igen bliver sløv eller bevidstløs.
 • Vedvarende voldsom kvalme og opkastning.
 • Pludselig forværret hovedpine.
 • Der er forskel på størrelsen af pupillerne.
 • Krampeanfald.

Ved henvendelse til læge vil denne undersøge, om der er tegn på skade på hjernen (forskel i pupilstørrelse, lammelser, føleforstyrrelser, ændrede reflekser). Hvis der ikke er tegn på skade, personen ikke har været bevidstløs i mere end et par minutter, og personen nu er helt vågen, er der sandsynligvis tale om en hjernerystelse.

Hvis mere alvorlig skade på hjernen ikke kan udelukkes, laves en CT-scanning af hjernen, eller personen indlægges til observation. Hvis lægen skønner, at det ikke er nødvendigt med scanning eller indlæggelse, kan personen tage hjem under forudsætning af, at der findes en ansvarlig voksen i hjemmet. Hvis der ikke findes en person, der forsvarligt vil kunne observere personen i hjemmet, anbefales observation i mindst 12 timer på hospitalet.

Behandling af hjernerystelse


Der findes ingen behandling af hjernerystelse. Symptomerne forsvinder ofte af sig selv i løbet af et par dage. For at hjernen kan få ro til at komme sig, er det vigtigt, at man holder sig i ro, indtil symptomerne er forsvundet.
Undgå:

 • Støj.
 • Langvarig læsning.
 • At se fjernsyn i lang tid.
 • Hårdt fysisk arbejde.
 • Alkohol.

Forløb


Symptomerne forsvinder normalt efter et par dage, men særligt hvis man ikke holder sig i ro, kan symptomerne vare i uger til måneder. Nogle oplever, at de lang tid efter at have haft hjernerystelse fortsat har hovedpine og er svimle, er meget trætte, har svært ved at huske og koncentrere sig i længere tid ad gangen og ikke tåler støj eller alkohol så godt som tidligere. Dette kaldes det postcommotionelle syndrom.