Hjerte-lunge-redning - hjertemassage Artikel

Lær hvordan du lære Hjerte-lunge-redning ved førstehjælp. Dette kan redde en person med hjertestop. Læs også om hjertemassage også kaldet brystkompressioner.

Hjertemassage (Brystkompressioner)

Hvis der ikke er normal vejrtrækning, skal du give 30 brystkompressioner (hjertemassage).
Brystkompressioner udføres med den tilskadekomne liggende fladt på ryggen på et fast underlag.
Brystbenet presses rytmisk ned mod rygraden. Dette får blodet til at løbe ud af hjertet og rundt i kroppen.

  • Placer hælen af din ene hånd midt på brystbenet

  • Placer hælen af din anden hånd over den første, og flet fingre.

  • Placer dig med strakte albuer, så dine skuldre er lige over den tilskadekomnes bryst.

  • Tryk brystbenet 4-5 cm. ned. Løsn så trykket fuldstændigt, men uden at miste kontakten med den tilskadekomnes bryst. Den anbefalede hastighed af brystkompressioner er ca. 100 pr. minut (lidt mindre end 2 kompressioner pr. sekund) og giv 30 brystkompressioner.

Det vil ofte hjælpe dig at tælle højt "en og to og tre.......tredive"

For kunstigt åndedræt se Hjerte-lunge-redning - kunstig åndedræt