Førstehjælp Hjerte-lunge-redning - kunstigt åndedræt Artikel

Lær hvordan du udøver Hjertemassage og kunstigt åndedræt ved førstehjælp

 • Tag en normal indånding, anbring dine løber rundt om den tilskadekomnes mund, så de lukker helt tæt. Ånd ud blæs i den tilskadekomne i ca. 1 sekund.

 • Tag en indånding og blæs i den tilskadekomnes mund i ca. 1 sekund
  Tag en indånding og blæs i den
  tilskadekomnes mund i ca. 1 sekund

  Hvis det er muligt, så kig ned langs en linje over tilskadekomnes brystkasse for at se om brystkassen hæver sig ved hver indblæsning.
 • Hver indblæsning bær være tilstrækkelig til at den tilskadekomnes brystkasse hæver sig som ved en normal vejrtrækning.

 • Fasthold frit luftveje, tag din mund væk fra tilskadekomne, så han kan ånde ud, og så brystkassen kan sænke sig.

 • Tag en ny indånding, og gentag til du har givet 2 indblæsninger i alt.

Hvis din første indblæsning ikke får brystkassen til at hæve sig som ved normal vejrtrækning, skal du føre følgende inden dit næste forsøg:

 • Tjek tilskadekomnes mund, og fjern enhver synlige forhindring

 • Tjek på ny, at hovedet er lagt tilstrækkeligt langt tilbage, at hagen er hævet, og at munden er åben

Gør kun 2 forsøg på indblæsninger, inden du fortsætter med brystkompressioner.

Blæs ikke for hårdt

Blæs ikke for hårdt eller for længe, for det kan presse luft ned i den tilskadekomnes mavesæk i stedet for lungerne. Luft i mavesækken forårsager opkastninger og efterfølgende, at du blæser maveindhold ned i lungerne.

Fortsæt 30:2

Fortsæt derefter med skiftevis 30 brystkompressioner og 2 indblæsninger, til der kommer normal vejrtrækning, til professionel hjælp (ambulancepersonalet) overtager, eller til du er så udmattet, at du ikke kan fortsætte.

Hvis du ikke er i stand til, eller ikke ønsker, at give indblæsninger, så giv kun brystkompressioner. Hvis du kun giver brystkompressioner, skal disse gives fortsat med en hastighed på omtrent 100 pr. minut.

Du skal kun stoppe for at tjekke den tilskadekomne, hvis han begynder at trække vejret normalt. Sker det ikke, skal du fortsætte hjerte-lunge-redning.

Flere hjælpere

Er der flere hjælpere til stede, bør I skiftes til at give hjerte-lunge-redning, sådan at en ny hjælper overtager efter hvert 1-2 minutter.