Hjertestop (Institio cordis) Artikel

Ved hjertestop er hurtig førstehjælp altafgørende for om personen overlever og eventuelle komplikationer efterfølgende. Behandling er 30 tryk på brystet efterfulgt af 2 indblæsninger i mund eller næse.

Ved hjertestop er hurtig førstehjælp altafgørende for om personen overlever og eventuelle komplikationer efterfølgende. Som lægmand afgør man, at der er hjertestop på bevidstløshed ved manglende reaktion på smertepåvirksning og ingen vejrtrækning. Behandling er 30 tryk på brystet efterfulgt af 2 indblæsninger i mund eller næse. På hospitalet vil man bruge defibrillator og medicinsk behandling.

Definition og årsager

Hjertestop betyder, at hjertet holder op med at pumpe og blodcirkulationen dermed ophører. Dette fører til, at kroppens organer ikke længere får tilført ilt med blodet. Uden ilt kan der optræde uoprettelig organskade indenfor få minutter. Det første, der tager skade, er hjernen. Der skal foretages øjeblikkelig hjertestopsbehandling. Det vigtigste er hjertemassage og retningslinjerne for basal genoplivning (dvs. genoplivning af lægmand) hviler i mest af alt på dette.

Da årsagen til hjertestop ofte er en forstyrrelse i den elektriske aktivitet, er det vigtigste led i avanceret genoplivning ofte stød med defibrillator (apparat der afgiver elektriske stød for at sætte gang i hjertet).

Hjertestop skyldes hyppigst alvorlige rytmeforstyrrelse i hjertet ofte pga. tilgrundliggende sygdom som f.eks. en blodprop i hjertet, men kan også skyldes årsager udenfor hjertet som blodprop i lungen, tilstopning af luftrøret, medicinoverdosering eller voldsom forstyrrelse af saltbalancen i kroppen.
Illustration af en læge, der defibrillerer en mand. Der gives stød gennem to metalplader på brystet, som giver mulighed for, at hjertet går i gang igen.

Symptomer på hjertestop

Få sekunder efter hjertet ophører med at slå fremkommer følgende symptomer:
  • Bevidstløshed
  • Bleghed samt blåfarvning af læber, fingre og tæer
  • Muskelkramper kan forekomme
Hjertestop erkendes af folk, der ikke er uddannet sundhedsfagligt, ved bevidstløshed uden reaktion på smertepåvirkning og fravær af vejrtrækning.

Forholdsregler

Hvis du er vidne til et hjertestop, så skaf hurtigst muligt hjælp (ring 112 eller skaf lægehjælp hvis dette er tilgængeligt). Indtil hjælpen ankommer, er det vigtig at påbegynde basal genoplivning i form af indblæsninger og hjertemassage.

I skrivende stund er retningslinjerne for basal genoplivning, at der skiftevis gives hjertemassage 30 tryk (i en frekvens omkring 100 pr. min.) efterfulgt af 2 indblæsninger (mund til mund eller mund til næse). Disse retningslinjer revideres løbende, og det er derfor vigtigt, at alle folk så vidt muligt holder sig orienteret om guidelines for basal genoplivning, ligesom det anbefales at tage kursus i basal genoplivning (som bør holdes ved lige ved hyppig repetition, helst en gang om året).

Læs også: Hjerteblok (1., 2. og 3. grads AV-blok)

Behandling af hjertestop

Avanceret genoplivning foretages af professionelt sundhedspersonel og indebærer bl.a. optagning af et elektrokardiogram (EKG), der måler hjertets elektriske aktivitet, hvilket er afgørende for at kunne beslutte den behandling, der skal iværksættes. I nogle tilfælde anvendes der en defibrillator, der afgiver elektriske stød for at sætte gang i hjertet. Medicinsk behandling med medikamina, der modvirker rytmeforstyrrelser eller hjælper hjertet med at trække sig sammen, anvendes desuden hyppigt.

Prognose

Prognosen afhænger af, hvor hurtigt der bliver udført basal genoplivning, samt af den udløsende årsag. Der er generelt bedre prognose for hjertestop, der sker på et hospital, hvor hurtig genkendelse af tilstanden og let adgang til det nødvendige udstyr er afgørende faktorer.

Børn har generelt bedre prognose.