Højt blodtryk i graviditeten (Hypertension i graviditeten) Artikel

Læs om højt blodtryk og graviditet. Læs om forholdsregler ved højt blodtryk og graviditet. Læs om symptomer ved højt blodtryk og graviditet. Læs om behandling af højt blodtryk og graviditet.

Definition og årsager

I den normale graviditet sker der ændringer af kvindens blodtryk. Det starter med at falde indtil slutningen af 1. trimester, hvorefter det stiger igen, og ved fødslen kommer til at ligge en smule højere end udgangsniveauet. Bliver blodtrykket for højt, kan det dog være skadeligt for graviditeten.

Forhøjet blodtryk i graviditeten defineres som et systolisk blodtryk på over 140 mmHg og/eller et diastolisk blodtryk på over 90 mmHg (et normalt blodtryk for en voksen er omkring 120/80 systolisk/diastolisk).

Nogle kvinder udvikler forbigående et forhøjet blodtryk, der forsvinder igen i løbet af graviditeten. Andre kvinder havde forhøjet blodtryk, allerede inden de blev gravide.

Sker udviklingen i sidste halvdel af graviditeten, kan der være tale om svangerskabsforgiftning (præeklampsi).

Symptomer på højt blodtryk i graviditeten

Eksempler på symptomer kan være hovedpine, i sjældne tilfælde svimmelhed, men i reglen er der ingen symptomer.

Komplikationer ved højt blodtryk i graviditeten

Ved forhøjet blodtryk er der risiko for blødninger før fødslen, langsom tilvækst hos fosteret (IUGR) eller endda fosterdød.

Forholdsregler, diagnose og behandling

Diagnosen stilles ved blodtryksmåling. For at undgå komplikationer som ovennævnte vil man i reglen følge kvinder med forhøjet blodtryk lidt tættere med hyppigere målinger under graviditeten og evt. behandle det forhøjede blodtryk med blodtrykssænkende medicin. Desuden vil man følge kvinden med blodprøver, der kan afsløre eventuelt begyndende lever- og nyrepåvirkning.