Højt blodtryk i lungerne (Pulmonal hypertension) Artikel

Forhøjet blodtryk i lungerne er som oftest en følge af anden sygdom i lunger eller hjerte. Stiger blodtrykket i lungerne, kan det yderligere forværre en dårlig lungefunktion, bl.a. fordi der ophobes vand i lungerne. Samtidigt belastes hjertet yderligere.

Definition og årsager

Forhøjet blodtryk i lungerne er som oftest en følge af anden sygdom i lunger eller hjerte. Stiger blodtrykket i lungerne, kan det yderligere forværre en dårlig lungefunktion, bl.a. fordi der ophobes vand i lungerne. Samtidigt belastes hjertet yderligere.
De hyppigste årsager til forhøjet blodtryk i lungerne er:
 • Venstresidigt hjertesvigt .
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL eller Rygerlunger).
 • Blodpropper i lungerne .
 • Kroniske betændelsestilstande i lungerne som f.eks. sarkoidose. Interstitiel lungesygdom eller lungefibrose.
 • Forhøjet blodtryk i venerne (blodårerne) omkring leveren.
 • Medfødte misdannelser i lunger eller hjerte.
Andre lidelser som f.eks. HIV , kan også øge blodtrykket i lungerne. Desuden findes der en tilstand benævnt primær pulmonal hypertension, hvor årsagen til det øgede tryk i lungerne er ukendt. Denne sygdom rammer ofte i 30-40 års alderen, og den er hyppigst hos kvinder.

Symptomer på højt blodtryk i lungerne

Symptomerne vil være et resultat af den tilgrundliggende sygdom, men generelt vil man være plaget af:
 • Åndenød.
 • Træthed.
 • Tilkomst af højresidigt hjertesvigt , da det høje tryk i lungerne overbelaster den side af hjertet der pumper blod ud i lungerne.
 • Tendens til vand i kroppen.
 • Besvimelse ved anstrengelse.

Forholdsregler og diagnose

Forholdsreglerne ved højt tryk i lungekredsløbet svarer til dem, der er beskrevet under de enkelte tilgrundliggende sygdomme. Primær pulmonal hypertension er en sjælden, men arvelig sygdom, så kvinder med denne lidelse frarådes graviditet.

Lægen vil stille den tilgrundliggende diagnose ud fra patientens symptomer, og vha. hjerteundersøgelser som ekkokardiografi, EKG, hjertekammertrykmåling og lungefunktionsmålinger, røntgen og skanninger
En blodprøve i en pulsåre i armen kan give svar på, hvor godt lungerne ilter blodet.

Behandling af højt blodtryk i lungerne

Behandlingen afhænger fuldstændigt af grundsygdommen.
Den primære pulmonale hypertension er meget svær at behandle, og overvejende går det ud på at mindske symptomerne fra sygdommen. Behandlingen gives i form af ilttilskud, antibiotisk behandling som forebygger lungebetændelse samt vanddrivende medicin i håb om at mindske trykket. Der gives ligeledes blodfortyndende medicin for at modvirke blodpropdannelser i lungerne.
Der bruges også karudvidende blodtryksmedicin som f.eks. såkaldte calcium-antagonister.
En nyere form for medicin er såkaldte prostaglandiner, som enten tages som pille eller indåndes via en inhalator.
Ved svært forhøjet blodtryk i lungerne kan sidste livsreddende udvej være transplantation af hjerte og lunger.

Forløb og komplikationer

Det afhænger igen af den tilgrundliggende sygdom, og dennes sværhedsgrad, og der refereres til de specifikke artikler.
Højt blodtryk i lungerne kan som nævnt være alvorligt og medføre døden pga. overbelastning og svigt af hjerte og lunger. Mange lever dog lang tid med let forøget tryk i lungerne, og afhængig af grundsygdommen vil det medicinsk være muligt for nogle at sænke trykket til et niveau i normalområdet.
Ved primær pulmonal hypertension er prognosen ikke særlig god. Sygdommen er forholdsvis hurtigt fremskridende, og kun ca. halvdelen er i live 3 år efter debut og 20% efter 5 år med sygdommen.