Holotropic Breathwork kategori

Holotropic Breathwork er en metode, der arbejder intenst med åndedrættet, høj musik og forløsende kropsarbejde, der aktiverer det indre potentiale for fysisk, psykologisk og spirituel heling.

Holotropic Breathwork eller holotropi er en metode til selvudvikling og heling, som integrerer indsigt fra moderne bevidsthedsforskning, antropologi, forskellige dybdepsykologier, transpersonlig psykologi, østlige spirituel praksis og verdens mystiske traditioner.

Navnet holotropic kommer af græsk "holos" = hel og "trepien" = bevægelse imod et eller andet, og kan dermed oversættes til "bevægelse mod helhed."

Hvad kan behandles med holotropi?

Holotropi er en metode til selvudvikling og kan ikke erstatte terapi, men kan berige et terapeutisk forløb.

Holotropisk åndedræt omhandler den indre helingsproces. Holotropi er ikke terapi i almindelig forstand, hvor terapeuten i samarbejde med klienten aktivt arbejder med nye holdninger, valg og adfærdsændringer. I holotropi yder terapeuten støtte til klienten, så denne kan efterlade dårlige minder o.lign. bag sig.

Ifølge behandlere der anvender holotropi kan behandlingen anvendes til følgende:

 • Frigivelse af stress
 • Reducering af kronisk smerte
 • Forbedring af symptomer i relation til depression
 • Øget selvbevidsthed

Hvordan foregår en behandling med holotropi?

Ved selve fremgangsmåden anvendes ganske simple midler: Den kombinerer åndedræt med følelsesforstærkende musik i en speciel ramme og omgivelser. Med øjnene lukkede og mens man ligger på en madras benytter hver deltager sit eget åndedræt og musikken i rummet til at få adgang til en usædvanlig bevidsthedstilstand. Denne tilstand aktiverer den naturlige indre helingsproces i deltagerens psyke og bringer ham eller hende en bestemt samling af indre oplevelser. Da den indre helende intelligens styrer processen, bliver kvaliteten og indholdet, som bringes frem, unikt for hver enkel deltager på netop dét tidspunkt og dét sted.

Holotropic Breathwork udføres sædvanligvis i grupper, selvom individuelle sessioner også er mulige. I grupperne arbejder folk i par og bytter rolle som "puster" og "sitter". Sitterens rolle er ganske enkelt at være til rådighed til at assistere pusteren, uden at forstyrre processen.

Følgende sygdomme eller tilstande kan være problematiske ved behandling med holotropi:

 • Hjertekarlidelser
 • Forhøjet blodtryk
 • Nylig overstået operativ behandling
 • Fysisk beskadigelse inkl. brud og ledskred
 • Grøn stær
 • Nethindeløsning
 • Epilepsi
 • Knogleskørhed
 • Astma
 • Graviditet

Yderligere information

Stanislav Grof, M.D., Ph.D., er psykiater med over 40 års erfaring med forskning i usædvanlige bevidsthedstilstande fremkaldt af psykedeliske stoffer og forskellige stoffri metoder som Holotropic BreathworkTM.

Stanislav Grofs tidlige forskning i klinisk brug af psykoaktive stoffer blev udført ved det Psykiatriske Forsknings Institut i Prag, hvor han var ledende forsker for et program, der systematisk undersøgte de videnskabelige og terapeutiske potentialer ved LSD og andre psykedeliske stoffer.