Hovedpine og migræne kan behandles med psykomotorisk terapi artikel

Siden 1992 har jeg været fuldtidsbeskæftiget med at give psykomotorisk terapi behandling til mennesker der lider af hovedpine og migræne m.m. Erfaringerne herfra viser en påfaldende sammenhæng mellem de kropslige plager vi pådrager os, og den måde vi behandler os selv på.

Siden 1992 har jeg været fuldtidsbeskæftiget med at give afspændingspædagogisk behandling til mennesker der lider af hovedpine, migræne, ondt i ryggen, åndedrætsproblemer m.m. Erfaringerne herfra viser en påfaldende sammenhæng mellem de kropslige plager vi pådrager os, som migræne og hovedpine, og den måde vi behandler os selv på.
Hovedpine og migræne er en af de måder hvormed kroppen forsøger at "råbe" vores bevidsthed op på, og til tider må kroppen "råbe" meget højt. Disse signaler er ofte symptom på enten længerevarende overbelastninger, fysiske som psykiske, og/eller på tilbageholdelse af følelsesmæssige reaktioner på forhold i livet nu eller fra tidligere hændelser. Kroppen begynder altid med blidere signaler, men da vi i vores kultur ikke stimuleres og opmuntres til at mærke, har vi glemt hvad det vil sige at mærke og tolke kroppens signaler og derfor overhører vi dem og lukker af for dem. Kroppen må derfor i sit forsøg på at "råbe" opmærksomheden op gøre signalerne kraftigere og kraftigere.

Men når vi har lukket af for at mærke og tolke kroppens signaler,
har vi mistet evnen til at passe på os selv!
Med opspænding i skulderens og nakkens muskulatur, er vi i stand til at dæmpe eller lukke af for at mærke muskelsansninger og for at opleve følelser i kroppen. Jo kraftigere muskelsignalerne og/eller følelserne er, jo mere trænger de sig på og jo mere må vi spænde imod for at holde dem væk fra vores opmærksomhed. Dette forgår ubevidst. Disse muskelopspændinger i skuldre og nakke fører hos mange mennesker til hovedpine og jo mere opspænding, jo kraftigere og oftere hovedpine. Når det bliver rigtigt voldsomt, kan disse opspændinger også udløse migræneanfald hos de mennesker der er disponeret for det. Mange kender oplevelsen af krampeagtige muskelopspændinger, der som optakt til migræneanfald, forplanter sig fra ryg og skuldre op gennem nakken og til hovedet. Muskulaturen er en oplagt og blid indfaldsvinkel til afhjælpning og forebyggelse af spændingshovedpine og migræne. Når der under en afspændingspædagogisk behandling løsnes op for muskelspændingerne i skuldre og nakke, kommer man til at mærke de kropssignaler, der hidtil har været lukket af for. Det vil typisk være spændings-, smerte- og træthedsoplevelser.

Se mere om disse sammenhænge under Artikler: "Den største kilde til hovedpine, muskelsmerter, ondt i ryggen m.m. -er manglende egenomsorg".
Tilsvarende frigives også de følelser, som hidtil har været holdt tilbage.

Derfor består arbejdet under den afspændingspædagogiske behandling, for det første i at lære den hovedpine- eller migrænelidende at acceptere og respektere sine kropssignaler og lære deres budskaber at kende. For det andet i at lære at rumme sine følelser, de følelser, som vedkommende på det tidspunkt hvor følelserne opstod, ikke var i stand til at rumme. Når følelserne accepteres og rummes, kommer erkendelserne om årsagen, dvs. de hændelser som fremkaldte de følelsesmæssige reaktioner. Når disse hændelser er genoplevet, accepteret og forstået, opløses følelserne. Derefter er der ikke længere behov for muskelopspændinger til at holde dem nede. Der er tydeligvis en sammenhæng mellem båndlagte følelser, evnen til at tage vare på sig og spændingshovedpine og migræne, men om denne sammenhæng også er den egentlige årsag kan ikke siges endnu. Men den står i modsætning til den herskende antagelse at migræne har en ren biologisk årsag. De afspændingspædagogiske erfaringerne kan danne grundlag for den hypotese, at hvis alle føle-sesmæssige traumer bliver forløst og vi lærer at passe bedre på os selv -større egenomsorg- , vil det føre til varig helbredelse af hovedpine og migræne.

Kun yderligere forskning i disse sammenhænge vil kunne bekræfte eller afkræfte hypotesen. "Dersom I fremdrager det, som er i Jer, vil det som I fremdrager, frelse Jer. Dersom I ikke fremdrager det, som er i Jer, vil det, som I ikke fremdrager, ødelægge Jer."
Thomasevangeliet, T.70

Relaterede artikler

artikel

Fødevarer og migræne

Her finder du informationer om fødevarer og mirgeæne. Her kan du se hvilke ...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Hormoner og migræne

Ca. 13% af alle kvinder lider af migræne, mens kun ca. 6% af mændene har sa...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Hovedpine og Migræne - Der kan gøres noget ved det!

Siden 1992 har jeg været fuldtidsbeskæftiget med at give afspændingspædagog...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Hovedpine og migræne - Typer og behandlinger

Næsten alle har prøvet at have hovedpine. Tilstanden opfattes oftest som en...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Operation kan hjælpe danskere, som lider af migræne

500.000 danskere plages af migræne og behandlingsmulighederne er meget begr...

Redaktionen 26/05/2009
artikel

Spændingshovedpine

Op mod 70% af verdens befolkning lider af spændingshovedpine, som ofte kara...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Børn og migræne

Mange børn og unge hæmmes i deres hverdag pga. migræne, og mange oplever at...

Redaktionen 18/07/2008
artikel

Hovedpine

Hovedpine er smerter i hovedet og øverste del af nakken. I de fleste tilfæl...

Redaktionen 05/02/2008
artikel

Susanne nægtede at give op overfor migrænen

For Susanne på 39 år fra Tranbjerg krævede det fire forsøg, før hun fandt d...

Redaktionen 09/06/2011