Hovedpine og migræne kan behandles med psykomotorisk terapi Artikel

Siden 1992 har jeg været fuldtidsbeskæftiget med at give psykomotorisk terapi behandling til mennesker der lider af hovedpine og migræne m.m. Erfaringerne herfra viser en påfaldende sammenhæng mellem de kropslige plager vi pådrager os, og den måde vi behandler os selv på.

Siden 1992 har jeg været fuldtidsbeskæftiget med at give afspændingspædagogisk behandling til mennesker der lider af hovedpine, migræne, ondt i ryggen, åndedrætsproblemer m.m. Erfaringerne herfra viser en påfaldende sammenhæng mellem de kropslige plager vi pådrager os, som migræne og hovedpine, og den måde vi behandler os selv på.
Hovedpine og migræne er en af de måder hvormed kroppen forsøger at "råbe" vores bevidsthed op på, og til tider må kroppen "råbe" meget højt. Disse signaler er ofte symptom på enten længerevarende overbelastninger, fysiske som psykiske, og/eller på tilbageholdelse af følelsesmæssige reaktioner på forhold i livet nu eller fra tidligere hændelser. Kroppen begynder altid med blidere signaler, men da vi i vores kultur ikke stimuleres og opmuntres til at mærke, har vi glemt hvad det vil sige at mærke og tolke kroppens signaler og derfor overhører vi dem og lukker af for dem. Kroppen må derfor i sit forsøg på at "råbe" opmærksomheden op gøre signalerne kraftigere og kraftigere.

Men når vi har lukket af for at mærke og tolke kroppens signaler,
har vi mistet evnen til at passe på os selv!
Med opspænding i skulderens og nakkens muskulatur, er vi i stand til at dæmpe eller lukke af for at mærke muskelsansninger og for at opleve følelser i kroppen. Jo kraftigere muskelsignalerne og/eller følelserne er, jo mere trænger de sig på og jo mere må vi spænde imod for at holde dem væk fra vores opmærksomhed. Dette forgår ubevidst. Disse muskelopspændinger i skuldre og nakke fører hos mange mennesker til hovedpine og jo mere opspænding, jo kraftigere og oftere hovedpine. Når det bliver rigtigt voldsomt, kan disse opspændinger også udløse migræneanfald hos de mennesker der er disponeret for det. Mange kender oplevelsen af krampeagtige muskelopspændinger, der som optakt til migræneanfald, forplanter sig fra ryg og skuldre op gennem nakken og til hovedet. Muskulaturen er en oplagt og blid indfaldsvinkel til afhjælpning og forebyggelse af spændingshovedpine og migræne. Når der under en afspændingspædagogisk behandling løsnes op for muskelspændingerne i skuldre og nakke, kommer man til at mærke de kropssignaler, der hidtil har været lukket af for. Det vil typisk være spændings-, smerte- og træthedsoplevelser.

Se mere om disse sammenhænge under Artikler: "Den største kilde til hovedpine, muskelsmerter, ondt i ryggen m.m. -er manglende egenomsorg".
Tilsvarende frigives også de følelser, som hidtil har været holdt tilbage.

Derfor består arbejdet under den afspændingspædagogiske behandling, for det første i at lære den hovedpine- eller migrænelidende at acceptere og respektere sine kropssignaler og lære deres budskaber at kende. For det andet i at lære at rumme sine følelser, de følelser, som vedkommende på det tidspunkt hvor følelserne opstod, ikke var i stand til at rumme. Når følelserne accepteres og rummes, kommer erkendelserne om årsagen, dvs. de hændelser som fremkaldte de følelsesmæssige reaktioner. Når disse hændelser er genoplevet, accepteret og forstået, opløses følelserne. Derefter er der ikke længere behov for muskelopspændinger til at holde dem nede. Der er tydeligvis en sammenhæng mellem båndlagte følelser, evnen til at tage vare på sig og spændingshovedpine og migræne, men om denne sammenhæng også er den egentlige årsag kan ikke siges endnu. Men den står i modsætning til den herskende antagelse at migræne har en ren biologisk årsag. De afspændingspædagogiske erfaringerne kan danne grundlag for den hypotese, at hvis alle føle-sesmæssige traumer bliver forløst og vi lærer at passe bedre på os selv -større egenomsorg- , vil det føre til varig helbredelse af hovedpine og migræne.

Kun yderligere forskning i disse sammenhænge vil kunne bekræfte eller afkræfte hypotesen. "Dersom I fremdrager det, som er i Jer, vil det som I fremdrager, frelse Jer. Dersom I ikke fremdrager det, som er i Jer, vil det, som I ikke fremdrager, ødelægge Jer."
Thomasevangeliet, T.70