Hvad dækkes? Artikel

Der er meget stor forskel på hvordan og hvor meget der dækkes af de forskellige hospitalsforsikringer på det danske marked. Ulempen ved dette er, at det kan blive uoverskueligt. Derfor er der selskaber, der gør det muligt at "skræddersy" en hospitalsforsikring til ens egne behov.

Der er meget stor forskel på hvordan og hvor meget der dækkes af de forskellige hospitalsforsikringer på det danske marked. Ulempen ved dette er, at det kan blive uoverskueligt. Derfor er der selskaber, der gør det muligt at "skræddersy" en hospitalsforsikring til ens egne behov.

Som udgangspunkt dækkes alle medicinske operationer. De operationer der ikke dækkes er de fleste kosmetiske operationer, behandling mod barnløshed og alternativ behandling. Derudover kan der være et maksimalt beløb som hospitalsforsikringen dækker. Det kan f.eks. være i forbindelse med en organtransplantation eller pacemaker. Derudover kan der også være undtagelser, specielt hvad angår psykiske-, livstruende lidelser, transplantationer, dialysebehandling og ophold på hospice. De andre områder du skal være opmærksom på er diagnosticering, forundersøgelser, sygepleje i hjemmet, transport, genoptræning, rekreation samt fysioterapi.

Det samme gælder for skader der er opstået som følge af såkaldt farlig sport eller erhverv. I disse tilfælde er der nogle selskaber, der har særlige undtagelser, og et enkelt, der markedsfører sig på at det forsikrer mennesker der udøver professionel sport og har risikable erhverv.

Netop skader opstået som følge heraf, støder ofte på lange ventelister i det offentlige behandlingssystem, og især mange sportsfolk har været mere eller mindre tvunget til selv at betale behandlingen på private klinikker eller hospitaler, og befundet sig i situationer, hvor de har haft behov for rådgivning.