Hvad er en sygeforsikring? tema

Generelt er sygeforsikring ligesom andre forsikringer, en sikring mod store uventede udgifter. Overordnet dækker en sygeforsikring behandlingsudgifter ved sygdom og tilskadekomst.

Generelt er sygeforsikring ligesom andre forsikringer, en sikring mod store uventede udgifter. Overordnet dækker en sygeforsikring behandlingsudgifter ved sygdom og tilskadekomst.

Ofte har man problemer nok med selve sygdomsforløbet, og det er derfor rart ikke yderligere at skulle tænke på finansieringen. Uden en sygeforsikring kan situationen ofte blive for uoverskuelig. En sygeforsikring kan endvidere dække de løbende udgifter til medicin, barnets vacciner, de rutinemæssige læge- og tandlægebesøg m.m.

Oftest er man ved arbejde tvunget ind i det offentlige system i det land, man opholder sig i (eksempelvis Australien). I visse lande er dette system mangelfuldt, og det kan derfor være en god idé at tegne en privat sygeforsikring. I andre lande har man overhovedet ikke adgang til systemet (eksempelvis enkelte lande i Mellemøsten).

Det er vigtigt at sætte sig ind i sundhedssektorens standard og det offentliges tilskud til sygeudgifter i det land, man rejser til. Kun sådan får man en forsikring, der hverken dækker for meget eller for lidt.

Forsikringsselskabet kan i mange tilfælde hjælpe med oplysninger om den offentlige dækning i det pågældende land.

Artikler

kategori

Nyttig viden om kost og ernæring

Kosten kan påvirke dit helbred. Spiser du sundt og varieret har det stor be...

Redaktionen 26/01/2009
artikel

Børnesygdomme

Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt. Sommetider optræder ...

Redaktionen 23/01/2009
kategori

Sex og samliv

Sex, kærlighed og sensualitet er en vigtig del af livet - hele livet. Sex e...

Redaktionen 17/01/2009