Hvad er en sygeforsikring? Artikel

Generelt er sygeforsikring ligesom andre forsikringer, en sikring mod store uventede udgifter. Overordnet dækker en sygeforsikring behandlingsudgifter ved sygdom og tilskadekomst.

Generelt er sygeforsikring ligesom andre forsikringer, en sikring mod store uventede udgifter. Overordnet dækker en sygeforsikring behandlingsudgifter ved sygdom og tilskadekomst.

Ofte har man problemer nok med selve sygdomsforløbet, og det er derfor rart ikke yderligere at skulle tænke på finansieringen. Uden en sygeforsikring kan situationen ofte blive for uoverskuelig. En sygeforsikring kan endvidere dække de løbende udgifter til medicin, barnets vacciner, de rutinemæssige læge- og tandlægebesøg m.m.

Oftest er man ved arbejde tvunget ind i det offentlige system i det land, man opholder sig i (eksempelvis Australien). I visse lande er dette system mangelfuldt, og det kan derfor være en god idé at tegne en privat sygeforsikring. I andre lande har man overhovedet ikke adgang til systemet (eksempelvis enkelte lande i Mellemøsten).

Det er vigtigt at sætte sig ind i sundhedssektorens standard og det offentliges tilskud til sygeudgifter i det land, man rejser til. Kun sådan får man en forsikring, der hverken dækker for meget eller for lidt.

Forsikringsselskabet kan i mange tilfælde hjælpe med oplysninger om den offentlige dækning i det pågældende land.