Hvad er et nervesammenbrud? Artikel

Hvad dækker betegnelsen nervesammenbrud over? Læs om forebyggelse af nervesammenbrud. Sådan håndterer du et nervesammenbrud. Find information om behandling af nervøst sammenbrud.

Udtrykket nervesammenbrud er ikke et medicinsk udtryk, men anvendes til at beskrive en ofte forstemmende og tragisk tilstand, hvor en person som følge af en psykisk forstyrrelse som f.eks. psykose, depression eller angst, ikke magter at løse hverdagslivets problemer og konflikter.

Hvis man har en person i sin nære omgangskreds, der er udsat for en psykisk sygdom, foretrækker man måske ikke at præcisere tilstanden, men kalder den derfor et nervesammenbrud. Man bør dog huske på, at en psykisk sygdom er en sygdom som en hvilken som helst anden, og derfor ikke er noget at skamme sig over.