Hvad fejler rygpatienter - ellers? Artikel

Både i den generelle befolkning og blandt behandlere, er man klar over, at rygproblemer har en enorm betydning for den enkelte, der har ondt, og for hele samfundets økonomi.Blandt de 20 til 50-årige er rygsmerter det dyreste problem i bevægeapparatet (muskler og led) og den type skade i industrien der koster mest.

På en række områder lider ryg- patienter betydeligt mere af andre sygdomme end gennemsnits- befolkningen. De fem vigtigste områder er hjerte, lunger, nyre, leddegigt og lupus
På en række områder lider ryg-
patienter betydeligt mere af andre
sygdomme end gennemsnits-
befolkningen. De fem vigtigste områder
er hjerte, lunger, nyre, leddegigt og lupus

Både i den generelle befolkning og blandt behandlere, er man klar over, at rygproblemer har en enorm betydning for den enkelte, der har ondt, og for hele samfundets økonomi.Blandt de 20 til 50-årige er rygsmerter det dyreste problem i bevægeapparatet (muskler og led) og den type skade i industrien der koster mest.
I USA er de den næstalmindeligste grund til at søge behandling (efter forkølelse) og den tredjehyppigste grund til at operere.
Der findes masser af undersøgelser, der beskriver disse forhold. Imidlertid ved vi ikke så meget om, hvilken betydning rygproblemerne har for, hvor godt den enkelte fungerer fysisk - i forhold til hvor stor betydning andre almindelige lidelser har på ens måde at klare dagligdagen på.

Hvilke sundhedsproblemer har rygpatienter

Betydningen af specielle rygproblemer for ens almene niveau at fungere på har tidligere været undersøgt, men det var først for nylig det meget anerkendte amerikanske tidsskrift Spine (der betyder rygrad) offentliggjorde en undersøgelse, der viste noget om hvilke sundhedsproblemer rygpatienter ellers har.

Undersøgelsen omfattede 17.774 patienter der søgte et af 25 rygcentre der ligger spredt ud over USA. Patienterne havde en gennemsnitsalder på 47,5 år, der var lidt flere kvinder end mænd, de fleste kom med smerter i lænden og over 80% havde haft ondt i mere end 3 måneder. De var af forskellig etnisk baggrund og led af alle mulige forskellige former for rygproblemer.

På rygcentrene undersøgte man både patienternes rygge og deres helbred generelt. På en række områder led disse rygpatienter betydeligt mere af andre sygdomme end gennemsnitsbefolkningen. De fem vigtigste var sygdom i
  • hjerte
  • lunger
  • nyre
  • leddegigt
  • lupus (en tuberkuløs hudsygdom)
Alt i alt havde rygpatienterne flere andre sygdomme end fx kræftpatienter, patienter der havde fået nyt hofte- eller knæled eller havde slidgigt i skulderen.

Det er klart at rygpatienternes niveau at fungere på blev yderligere forværret, når de var plaget af andre sygdomme samtidig.

De vigtigste konklusioner i undersøgelsen sammenfattes til slut som

  1. Rygpatienter i USA fungerer fysisk væsentlig dårligere end befolkningen i al almindelighed.
  2. Rygpatienter i USA fungerer også dårligere sammenlignet med patienter med de fleste andre sygdomme.
  3. Det, at rygpatienterne oftere lider af andre sygdomme, forværrer yderligere deres fysiske tilstand.