Hvem er bedst til at udlevere medicin? Artikel

Hvem bør udlevere medicin? Det spørgsmål er op til debat, for mens apoteker monopolet er ophævet i vores nabolande, så kæmper Danmarks Apotekerforeningen en indædt kamp for at medicinudleveringen skal blive på deres hænder.

Svenske apoteker uddeler ikke medicin som slikHvem bør udlevere medicin? Det spørgsmål er op til debat, for mens apoteker monopolet er ophævet i vores nabolande, så kæmper Danmarks Apotekerforeningen en indædt kamp for at medicinudleveringen skal blive på deres hænder. Svenskerne bruges som skrækeksempel, men det vil Sveriges Apoteksforening ikke finde sig i.

Sverige: danske apoteker dæmoniserer Sverige

I det seneste nummer af Farmaci, som Danmarks Apotekerforeningen udgiver til sine medlemmer, er der en række artikler om den svenske modernisering af apotekersektoren. Artiklerne tegner et billede af, at liberaliseringen i Sverige har ført til flere fejl, højere priser og mindre udvalg af medicin.

Nu svarer Johan Wallér, formand for Sveriges Apoteksforening, igen. Han mener at Danmarks Apotekerforening viser et ensidigt billede af den svenske model, hvor man ignorerer alle de positive konsekvenser af moderniseringen.

- Den danske dæmonisering af den svenske omlægning har ikke meget med virkeligheden at gøre, og bygger på uvidenhed om, hvordan det svenske marked fungerer og hvordan området er reguleret af staten, siger Johan Wallér il bladet Svensk Farmaci

- Kravene til medarbejdernes kompetencer og patientsikkerheden er ikke blevet forringet i forbindelse med liberaliseringen af apotekerne, tværtimod er de love der styrer dette område er blevet strammet. Omlægningen har hverken betydet at regler og love er forsvundet eller blevet udvandet, siger han.

Modernisering af apotekerne en fordel for kunderne i Sverige

Hvis formanden for Sveriges Apotekerforening selv skulle pege på hvad moderniseringen af apotekerne har betydet, så mener han, at der er langt flere fordele end ulemper

- De positive konsekvenser er velkendte. Øget tilgængelighed i form af et stort antal af nye apoteker og væsentligt forbedrede åbningstider, et større udbud af servicetilbud og ydelser og mulighed for personalet til at vælge arbejdsgiver og påvirke lønudviklingen på området i en positiv retning, siger Johan Wallér.

Kilder

Danmarks Apotekerforening Farmaci

Svensk Farmaci: Apoteksreform svartmålas

Svensk Farmaci: Svartmålning utan grund i verkligheten