Motion på recept - hvem skal rådgive? tema

Motion på recept, Motionsmanualen - hvem skal rådgive?


Hvem skal rådgive?


Når vi i konsultationen overvejer at anbefale fysisk aktivitet til en patient, vil den første visitation afgøre, om:
- det er et forløb, vi selv kan klare, om
- patienten skal sendes videre til f.eks. fysioterapeut eller træningscenter, eller om
- det er en patient, der hører til i sygehusregi.

Denne afgørelse afhænger både af forhold hos lægen og hos patienten. Hvordan er lægens interesse for og fortrolighed med genoptræning, de forskellige træningstyper og -muligheder, der er i forbindelse med netop den sygdom, patienten har?

Patientens samlede sygdomsbillede kan være så komplekst, at det kræver større ekspertise og flere faggrupper, end almen praksis kan tilbyde. Der kan være tale om et specifikt genoptræningsproblem, måske efter en operation eller en skade. I disse tilfælde vil den naturlige samarbejdspartner være den lokale fysioterapeut eller et rheumatologisk ambulatorium. Ved enkle træningsopgaver evt. et velrenommeret træningscenter.

Almen praksis skulle imidlertid efterhånden gerne blive i stand til selv at "udskrive motion på recept" til både primær, sekundær og tertiær profylakse. Mange af de sygdomme, hvor genoptræningen efter det akutte forløb naturligt kræver sygehusbehandling i en kortere eller længere periode, vil uden problemer kunne overtages til fortsat træning i almen praksis. Det gælder f.eks. AMI- og KOL-patienter.

Artikler

artikel

Ubalance i underlivet

Symptomer som kløe, udflåd og svie i skeden lader mange kvinder tro, at de ...

Redaktionen 20/11/2007
artikel

Æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen

I æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen, kan der opstå sygdomme som bl...

Redaktionen 03/02/2009
artikel

Børnesygdomme

Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt. Sommetider optræder ...

Redaktionen 23/01/2009
artikel

Debat om vitaminer og mineraler

Hvad betyder det for vores sundhed, at vores mad bliver beriget med vitamin...

Redaktionen 08/02/2009
kategori

Lunger og lungesygdom

De 2 mest almindelige og meget alvorlige lungesygdomme i Danmark er lungekr...

Redaktionen 16/12/2005
kategori

Sex og samliv

Sex, kærlighed og sensualitet er en vigtig del af livet - hele livet. Sex e...

Redaktionen 17/01/2009