Hvem udfører kosmetiske indgreb? Artikel

Kosmetiske indgreb udføres i dag af speciallæger i plastikkirurgi, øjenlæger, ørenæse- halslæger, dermatologer, almene kirurger, speciallæger i almenmedicin og læger uden speciallægeuddannelse. Der er altså i Danmark ingen regler for, hvilke læger der kan udføre kosmetiske indgreb.

Kosmetiske indgreb udføres i dag af speciallæger i plastikkirurgi, øjenlæger, ørenæse- halslæger, dermatologer, almene kirurger, speciallæger i almenmedicin og læger uden speciallægeuddannelse. Der er altså i Danmark ingen regler for, hvilke læger der kan udføre kosmetiske indgreb.

Plastikkirurgi udføres ikke kun af specialister

Alt tyder på, at kosmetiske operationer i Danmark udføres i stigende grad og af et bredt udsnit af læger, med meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

Som reglerne er i dag, kan enhver læge med selvstændigt virke kan i princippet tilbyde kosmetiske indgreb og foretage et hvilket som helst indgreb, uden nogen form for specialuddannelse, dokumentation eller supervision.

I kontrast hertil, er der en udbredt tillid i befolkningen til, at en ”kosmetisk” - eller ”plastikkirurgisk” klinik er bemandet med læger, som er specielt uddannet til at varetage netop de indgreb der tilbydes.

Kilde: Rapport fra Sundhedsstyrelsen, December 2004
"Kosmetiske indgreb der foretages af læger i Danmark"

Teksten er offentliggjort d. 9/8- 2005