Hver tredje voksne dansker er i risiko for blodprop Artikel

Blodtrykket er den mest alvorlige af alle risikofaktorer, der kan føre til en blodprop eller blødning i hjernen. Omkring 1 million voksne danskere – det er godt hver tredje - har for højt blodtryk, og hvert år får 12.500 danskere en blodprop eller en blødning i hjernen. Verdenssundhedsorganisationen WHO har beregnet, at hvert andet tilfælde skyldes det alt for høje blodtryk.

Alt for få tager blodtrykket alvorligt

Nyere forskning viser, at behandling af forhøjet blodtryk giver en stærk beskyttelse mod blødning og blodprop i hjernen. På trods af, at det er let at stille diagnosen og at vi har gode behandlingsmuligheder, er det desværre stadig sådan, at næsten halvdelen af dem, der har forhøjet blodtryk, ikke ved det. Og af dem, der ved, de har for højt blodtryk, er kun godt halvdelen i behandling.

Få nu undersøgt dit blodtryk

En blodprop eller blødning i hjernen er en af de hyppigste dødsårsager. Overlever man, er det ofte med alvorlige følger som halvsidig lammelse, udtalt træthed, talebesvær eller adfærdsforandringer – altså et helt andet liv end før. Derfor er der god grund til at passe på blodtrykket og gøre noget ved det, hvis det er for højt. Et normalt blodtryk ligger for de flestes vedkommende under 140/90 mmHg. Man siger at det optimale blodtryk er 120/80 mmHg

Læs også:
Kæbeleddet - Smerter i kæben.