Hvor længe og hvad dækker rejsesygesikringen? Artikel

Det kan generelt siges, at den offentlige rejsesygesikring dækker udgifter, der opstår i forbindelse med akut sygdom, tilskadekomst og dødsfald. Rejsesygesikringen dækker kun den første måned du er på rejse, beregnet fra den dag du rejser.De typer rejser, der er dækket af rejsesygesikringen, er kun ferierejser og studierejser.

Dette dækker rejsesygeforsikringen ikke

Det vil sige, at følgende typer rejser ikke er dækket af rejsesygesikringen:
  • Erhvervsrejser.
  • Erhvervsrejser eller studieophold kombineret med ferie.
  • Studieophold, når man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet.
  • Rejser, hvor der søges arbejde.
  • Erhvervspraktik.
  • Øvrige rejser, hvor formålet ikke er ferie- eller studierejse, f.eks. nødhjælpsarbejde.

De private selskaber dækker både erhvervsrejser, studieophold m.m. og der tilbydes ofte forskellige forsikringsløsninger afhængig af, hvilken type rejse det er.

Der er oven i købet selskaber, der ikke tager hensyn til, hvilken type arbejde man har og endvidere dækker alle typer sportsgrene, når du er på ferie, i modsætning til andre forsikringsselskaber som kræver du tegner en speciel forsikring, f.eks. hvis man skal på dykkerferie.

Med hensyn til studieophold er der også stor forskel på selskaberne. Nogle af selskaberne tilbyder meget favorable rabatter til studerende der skal på studieophold eller praktikophold i udlandet.