Hvornår er et barn renligt? Artikel

Der har i mange år været tradition for at tænke og handle ud fra, at afføringsinkontinens eller encoprese, som det også kaldes, altså det ikke at være renlig med afføringen, skyldes problemer i familien eller psykiske årsager hos børnene.

Der har i mange år været tradition for at tænke og handle ud fra, at afføringsinkontinens eller encoprese, som det også kaldes, altså det ikke at være renlig med afføringen, skyldes prroblemer i familien eller psykiske årsager hos børnene. Denne opfattelse findes fortsat hos en del mennesker, også blandt behandlere, praktiserende læger, sundhedsplejesker, børnelæger, - ja i alle faggrupper.

Ny viden viser imidlertid, at langt størstedelen af børn med afføringsinkontinens lider af forstoppelse. Undersøgelser har vist, at børn, der laver i bukserne ikke afviger psykisk fra andre børn, men at de har det psykisk dårligt, fordi de laver i bukserne.

Renlighedsmønstre styres af sociale og kulturelle forhold, og der er store variationer fra land til land

Hvornår forventer forældre, børninstitutioner, ja vores samfund, at et barn er renligt? For år tilbage var der prestige i, at ens barn var renlig så tidligt som muligt. Mødre og ikke mindst bedstemødre løb spidsrod, så barnet kunne blive sat på potte et utal af gange i løbet af dagen. Dette var ikke lig med, at barnet var renligt, men at man "opsamlede" afføringen i potten og ikke i bleen.

I dag starter de fleste børn i Danmark i børnehave, når de er ca. 3 år. Her forventes det, at de ikke længere bruger ble. Først efter et barn er fyldt 4 år taler man i iderkredsen om afføringsinkontinens som et problem.

Manglende renligheds betydning for barnet og forældrene

Når et barn efter 4-årsalderen fortsat laver i bukserne eler går med ble, vil det opleves stærkt invaliderende for deres sociale liv samtidig med, at det vil være en forringelse af deres livskvalitet.

Det at være anderledes end ens børnehave venner eller skolekammerater kan give en dårlig selvfølelse hos børnene. Forældrene er floveog kan føle afmagt og skyld. Ofte fylder det meget i en familie, at et barn ikke er renligt.

Hvilke problemer kan barnet have

 • har svært ved at lege og udfolde sig
 • drilles på grund af ble eller den stærke lugt
 • sover ikke hos kammerater
 • går ikke til sport
 • føler skyld
 • holder sig for sig selv/er indesluttet
 • har smerter og ubehag
 • er bange og frustreret
 • er utryg
 • bruger mange kræfter på at holde på afføringen og at knibe sammen
 • sidder uroligt
 • er træt
 • har sparsom appetit
 • har svært ved at koncentrere sig
 • har svært ved indlæring
 • får skyld for at være doven og ligeglad
 • får skældud og straffes
 • er ressourcekrævende
 • misforstås

2-4% af børn ellem 4-6 år, laver stadig i bukserne after 4 års alderen. 1-2% af alle skolebørn, hvilket svarer til 15.00-20.000 børn i Danmark. Der er flere drenge end piger med dette problem, men årsagen til dette er ikke kendt.

At være et renligt barn indebærer at kunne:

 • føle affæringstrang
 • være i stand til at skelne mellem afføring og tarmluft
 • komme til rette sted/toilet i tide
 • selv tage tøjet af
 • holde på afføringen, til det er på rette sted
 • komme af med afføringen