Hyperikum - Sct. Johns Urt - Prikbladet Perikon Artikel


I de senere år er Hyperikum blevet en mere anvendt naturlægemiddel imod depressioner. Nogle psykiatere har været betænkelige, fordi Hyperikum kunne købes i ethvert supermarked, og depressioner kan være en alvorlig lidelse, som burde behandles via en læge. Dette er også sandt, men der findes lette depressioner af godartet karakter, som måske nok kunne behandles med Hyperikum. Men hvordan skelner man imellem en let og en svær depression? Det vender vi tilbage til efter at have set på, hvad Hyperikum er for en plante.

Hyperikum er en klassisk lægeplante, kendt fra før Kristi fødsel i romertiden af herbalister som Galen og Pliny og i Grækenland med Hippokrates og Dioscorides. Den gang brugte man Hyperikum både til udvortes og indvortes brug i lægende salver, til neurogene smerter og til uddrivelse af dæmoner (tidligere tider opfattede man sindssygdom som dæmoner). Den berømte engelske herbalist Gerard (1633) var begejstret for Hyperikum til en salve for sår, lette brandsår, ulcerøse sår og insektbid. Den amerikanske herbalist Pratt skrev i 1853: Sct. Johns Urt har potente blade, som har overlegne egenskaber til at klare vanvittige anfald og humørløse ture, der dominerer sindet; fjerner mørke tanker fra hjertets håbløshed, og givende glædelig håb til at nyde regnbuens syn i sindets lys. I 1800-tallet brugte tyske urtemedicinere Hyperikum som et antidepressivt middel før alle andre i den vestlige verden, og i dag bruger tyske læger Hyperikum i ca. 66 millioner daglige doser, og er oftere brugt end de almindelige lægemidler for lette depressioner.

Hvor kommer navnet Sct. Johns Urt fra?


Det stammer fra middelalderen, hvor man havde den tradition, at man brændte urtens blomst af ved Skt. Hans aften (Sct. Johns (Johannes døberen) dag = 24. juni), hvor den blomstrede bedst. Overtroen mente, at man kunne drive onde dæ-moner (sindssygdom) væk fra familiens område, hvis man brændte Sct. Johns urtens blomst. Senere vidste man, at brændevin med Hyperikum var godt til humørløse personer og den gav sindet sin lyse side igen.

I Hyperikum findes utallige kemiske stoffer, og man har ikke fundet ét enkelt stof, der havde den fulde virkning, men man mener det er en kombination af flere stoffer, der giver Hyperikum sin medicinske virkning. Dette fænomen er velkendt i urtemedicinen. Interessen har kredset sig om de kemiske stoffer hypericin og pseudohypericin foruden en håndfuld flavonoider med bl.a. quercetin, amentoflavon og hyperin.

Virker Hyperikum overfor depressioner?


Der er lavet adskillige hundrede videnskabelige undersøgelser omkring
Hyperikums effekt, og langt overvejende viser de, at Hyperikum har en
positiv effekt overfor milde depressioner. I en oversigtsartikel (K. Linde
med fl., 1996) hvor 23 undersøgelser med i alt 1.757 deprimerede personer
viste, at Hyperikum var overlegen en snydebehandling (placebokontrolleret), og havde en god effekt på depressioner med samme effekt som visse lægemidler. Bivirkningerne var milde og Hyperikum var en billigere behandling end lægemidlerne. Præparaterne med Hyperikum var standardiserede med doser på 0,4-2,7 mg af hypericin per dag.

Virkningsmekanismen for Hyperikum er ikke kendt i dag, selvom man har lavet mange undersøgelser. Enkelte undersøgelser viser, at den påvirker GABA optagelsen i cellerne og en flavonoid: amentoflavon har lette angstdæmpende egenskaber. Ellers påvirker Hyperikum serotonin-optagelsen ligesom »lykkepillerne« gør det. En amerikansk undersøgelse har vist, at Hyperikum har antivirale egenskaber overfor herpesvirussen og andre virsusser, men ikke tilstrækkelig til at kunne bruges til egentlig terapi. Til hudlæsioner og sår er en salve lavet af Hyperikum glimrende pga dens hæmmende effekt på bakterier og har en indirekte sårhelende effekt.

Bivirkninger er kendt som øget følsomhed for sol, og for eksemfølsomme
personer kan der opstå eksem i få tilfælde. Ellers er der enkelte
beretninger om interaktioner med lægemidler såsom antibiotika og
blodfortyndende stoffer, men ikke i alvorlig grad.

Hvad er en let depression?


Det er modløshed, og en energiforladt person, der har svært ved at få humøret op over en periode på mindst en måned. Depressionen kan give appetitløshed og søvnbesvær foruden en opgivende attitude og humørskift i den ende, hvor alt føles besværligt. Har man tvangstanker, tankemylder og selvmordstanker er man ikke længere i den lette ende, men må søge kvalificeret lægehjælp for sin depression.

Hyperikum behandling bør kontrolleres ens sin læge, selvom det kan købes i supermarkeder og i Matas. Årsagen er, at en let depression, der behandles
med Hyperikum, let kan udvikle sig til en svær depression, som altid bør
behandles via ens læge. I Danmark er vi ikke vant til at tage depressioner
alvorligt, idet mange mennesker bliver spist af med »humørsyge« eller
ugidelighed fra deres omgivelsers side, og de burde behandles for en let
depression. Hellere tage depressionen i opløbet end at vente til problemet
er blevet for stort.

Ref.: K. Linde m.fl; St. Johns wort for depression- an overview and
meta-analysis of randomized clinical trials. BMJ, 1996; 313:253-258.