ID-psykoterapi kategori

Udgangspunktet for ID psykoterapien er de områder af klienten og dennes tilværelse, som der ønskes at arbejde med. ID psykoterapeuten arbejder med at bevidstgøre og forløse klienten fra uhensigtsmæssige tilpasningsmønstre.

ID psykoterapi betyder Integrativ Dynamisk psykoterapi, og anvender redskaber fra kognitiv-, psykodynamisk-og oplevelsesorienteret psykoterapi.

Hver retning har nogle terapeutiske metoder og tilgange til menneskelige problemer, som igennem flere årtiers erfaring, er vurderet som virkningsfulde til at hjælpe mennesker med deres psykiske problemer og personlige udvikling.

ID psykoterapi er en unik form for psykoterapi, fordi den blander flere mere eller mindre tilfældige retninger sammen, og derved skabt en overordnet, dynamisk forståelsesramme, som gør ID psykoterapeuten i stand til at arbejde kreativt med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer, der ligger bag mange ellers tilsyneladende forskellige terapiformer og udviklingssystemer.

ID psykoterapi er også baseret på den erfaring, at livskvalitet forøges i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til den dybere identitet, som ligger bag den umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed.

ID Psykoterapeutens uddannelse

Uddannelsen til ID psykoterapeut tager 4 år, og er en helhedsorienteret uddannelse, der er på forkant med den nyeste psykologiske viden og psykoterapeutiske forskning.

ID Psykoterapeutuddannelsen er en af Danmarks mest anerkendte psykoterapeutuddannelser. Uddannelsen blev grundlagt af Ole Vadum Dahl, og har eksisteret siden 1998.

ID Psykoterapeutuddannelsen opfylder de statslige kvalitetskriterier for psykoterapeut uddannelser.

Hvad kan behandles med ID psykoterapi?

ID psykoterapi er effektivt i arbejdet med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige potentiale, når der arbejdes ud fra en syntese af flere forskellige teorier og metoder. ID psykoterapeuter kan hjælpe mennesker med følgende problemer og/eller sygdomme:

 • lavt selvværd eller dårlig selvtillid
 • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
 • livshæmmende overbevisninger og forestillinger
 • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre
 • parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser
 • PTSD
 • stress og udbrændthed
 • eksistentielle kriser i forbindelse med sygdom, dødsfald etc.
 • lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser
 • uhensigtsmæssige vaner og adfærdsmønstre

Hvordan foregår en behandling med ID psykoterapi?

ID psykoterapi er en behandlingsform som består af tilbagevendende samtaler hos en uddannet psykoterapeut. Arbejdsformen er "identitets-orienteret," det betyder, at formålet er at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af den menneskelige identitet som muligt.

ID psykoterapeuten støtter klienten i opbygningen af personlige kompetencer og ressourcer, men hjælper også med at bryde uhensigtsmæssige identifikationer med forskellige rolle- og selvbilleder. Gennem terapien opnå klienten kontakt til en dybere identitet og erhverve indsigt i, hvorfor man føler, tænker og handler som man gør i forskellige situationer, og hvordan man evt. kan komme til at reagere anderledes en anden gang.

ID psykoterapi arbejder med 7 psykologiske retninger, som er vigtige bidragsydere til at beskrive de forskellige lag af psyken:

 • Det adfærdspsykologiske niveau: De mere eller mindre hensigtsmæssige adfærdsmønstre
 • Det kognitive niveau: De filtre man oplever verden igennem
 • Det systemiske niveau: De roller og relationsmønstre man indgår i, som udgør den gode eller dårlige ”kemi” imellem mennesker.
 • Det psyko-dynamiske niveau: Den opvækst som har formet såvel ens personlighed og måden at relatere på, som de filtre man ser og hører verden igennem og de konkrete adfærdsmønstre
 • Det eksistentielle niveau: De alment menneskelige grundvilkår som alle må konfrontere en med
 • Det humanistiske niveau: At udfolde det potentiale som man kommer til verden med at aktualisere ens værdier og den personlige mening med ens liv
 • Det transpersonlige niveau: Ens inderste essentielle kerne

For at kunne definere hvad psykoterapi og psykisk udvikling består af, har de 7 principper, som ser ud til at gå igen i forskellige former for terapi, selv om de enkelte principper betones forskelligt fra skole til skole.

Behandlingen hos en ID psykoterapeut består af følgende principper, som gensidigt påvirker hinanden:

 1. Bevidstgørelse: at blive mere opmærksom, at erkende og forstå
 2. Holdningsændring: at ændre indstilling til os selv, til andre og til livet
 3. Ansvarliggørelse: at blive mere ansvarlig for sit eget liv
 4. Kompetence udvikling: at udvikle sin formåen og udnytte sine evner
 5. Afbalancering: at genfinde den psykiske og energimæssige balance
 6. Integration: at blive mere hel
 7. Disidentifikation: at bryde identifikationen med de gamle roller