Idrætsskader Artikel

Idrætsskader opstår tit ved sæsonstart, fordi man er utrænet, starter for hårdt op og belaster kroppen for meget. Man kan udgå mange skader ced at varme godt op. Efter en skade, er det vigtigt at man tager det med ro. Hvis smerterne ikke er væk efter et par dage, bør man gå til lægen.

Idrætsskader opstår tit ved sæsonstart, fordi man er utrænet, starter for hårdt op og belaster kroppen for meget. Man kan udgå mange skader ced at varme godt op. Efter en skade, er det vigtigt at man tager det med ro. Hvis smerterne ikke er væk efter et par dage, bør man gå til lægen.

Typer af skader

Idrætsudfoldelse kan, udover at styrke kroppen, til tider også være en belastning for kroppen. Forkert træning eller overtræning kan øge risikoen for skader på muskler, led og knogler. Der kan opstå forskellige typer af skader i forbindelse med idræt. De hyppigste er:
  • Forstuvning.
  • Fiberspængning.
  • Ledbåndsskader.
  • Ledskred (luksationer).
  • Knoglebrud (frakturer).

Sæsonstart giver skader

Der er visse faktorer, som øger risikoen for skader. I sæsonstarten ses der en overhyppighed af skader. Startes sæsonen op med for hård belastning, udsættes muskler og led, der har haft en træningsfri periode, for en overbelastning, som kan give skader. Det samme ses hos utrænede personer, og hos folk der starter for hårdt op efter en skadespause.

Selv hvis man er i god form, kan der opstå skader. Skifter man til en anden sportsgren, der belaster led og muskler på en anden måde end den tidligere udøvede sportsgren, kan der også opstå skader.

Mange skader ses ved mangelfuld opvarmning.

Selv ved fornuftig træningsopstart og grunding opvarmning kan man aldrig fuldstændig udelukke risikoen for uheld.

Sådan gør du hvis du får en idrætsskade

Bliver man ramt af en skade under idrætsudfoldelse, bør man tage det med ro og ikke forsøge at komme tilbage for hurtigt. Forstuvninger, knogle- og muskelskader kan forværres betydeligt ved fortsat idrætsudøvelse. Skrammer og smårifter kan ofte bandageres, og idrætten kan genoptages.

De fleste sportsskader kan behandles efter RICE princippet (Ro, Is, Compression, og Elevation) (se i øvrigt behandling under de enkelte skader). Aftager smerterne dog ikke mærkbart inden for et par dage, er det en god idé at søge læge for en grundig vurdering af skaden.

Hvornår bør man gå til lægen?

Ved skader omkring led, hvor der opstår kraftig smerte og hævelse med det samme, er det fornuftigt at søge læge for at udelukke alvorlige skader på led, knogle eller ledbånd. Lyder der hørbart smæld, er der tydelig fejlstilling eller knoglebrud skal man søge læge omgående.

Skader i led, knogler og muskler kan ses ved hjælp af røntgen, CT-, MR- og/eller ultralydsscanning . Ved visse ledskader er lægen nødt til at lave en kikkertundersøgelse af ledet, en såkaldt artroskopi.

Mange idrætsskader kræver en periode med genoptræning af muskler og led, efter at skaden er helet op.

Det kan desværre være nødvendigt at stoppe med sin idræt, hvis man er udsat for den samme skade gentagne gange. Det beskadigede væv vil ofte være lidt svagere, efter at det er vokset sammen, og risikoen for endnu en skade af samme art er derfor øget. Efter skader i led har man øget risiko for senere udvikling af slidgigt ( artrose ).

Read about Sport Injurys in english