Individuelle tilskud Artikel

Der eksisterer tilskud foruden det generelle tilskud ovenfor. Disse tilskud skal alle søges hos Lægemiddelstyrelsen af egen læge.

1. Tilskud til kronisk syge.


Din læge kan søge om et kronikertilskud, hvis din egenbetaling (efter det generelle tilskud er trukket fra) vil overstige 3600 kr. i løbet af et år. Tilskuddet betyder, at du kan få dækket den del af din årlige egenbetaling til tilskudsberettiget medicin, som overstiger 3600 kr. Normalt vil Lægemiddelstyrelsen bevilge et sådant tilskud, hvis din læge kan begrunde at du har et varigt medicinbehov.

Bliver tilskuddet bevilget modtager du et brev fra Lægemiddelstyrelsen, som også registrerer bevillingen hos det Centrale Tilskudsregister. Her kan apoteket se om du er berettiget.

2. Tilskud til døende.


Denne bevilling (terminalbevilling) betyder at alle udgifter til lægeordineret medicin bliver dækket, uafhængigt af om medicinen er tilskudsberettiget eller ej. Bliver tilskuddet bevilget, modtages brev herom fra Lægemiddelstyrelsen.

Samtidigt registreres bevillingen hos det Centrale Tilskudsregister, der giver apotekerne adgang til at se bevillingen.

3. Tilskud til et enkelt lægemiddel.


I særlige tilfælde kan der gives tilskud til et lægemiddel som ikke har generelt tilskud. Tilskuddet gælder kun dette ene lægemiddel. Det kræver at din læge begrunder, hvorfor du bør behandles med det pågældende lægemiddel. Hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer ansøgningen fra din læge, modtager du en enkelttilskudsbevilling, som skal medbringes på apoteket hver gang du køber lægemidlet.

4. Forhøjet tilskud.


Hvis du af medicinske grunde er nødsaget til at bruge dyrere medicin, det kunne være pga. allergi overfor bestemte tilsætningsstoffer, kan din læge søge om et forhøjet tilskud. Så tilskuddet beregnes udfra lægemidlets faktiske pris og ikke referenceprisen.

Hvis du opnår at få forhøjet tilskud, skal bevillingen vises på apoteket, hver gang du køber lægemidlet.

Der eksisterer tilskud foruden det generelle tilskud ovenfor. Disse tilskud skal alle søges hos Lægemiddelstyrelsen af egen læge.

1. Tilskud til kronisk syge.


Din læge kan søge om et kronikertilskud, hvis din egenbetaling (efter det generelle tilskud er trukket fra) vil overstige 3600 kr. i løbet af et år. Tilskuddet betyder, at du kan få dækket den del af din årlige egenbetaling til tilskudsberettiget medicin, som overstiger 3600 kr. Normalt vil Lægemiddelstyrelsen bevilge et sådant tilskud, hvis din læge kan begrunde at du har et varigt medicinbehov.

Bliver tilskuddet bevilget modtager du et brev fra Lægemiddelstyrelsen, som også registrerer bevillingen hos det Centrale Tilskudsregister. Her kan apoteket se om du er berettiget.

2. Tilskud til døende.


Denne bevilling (terminalbevilling) betyder at alle udgifter til lægeordineret medicin bliver dækket, uafhængigt af om medicinen er tilskudsberettiget eller ej. Bliver tilskuddet bevilget, modtages brev herom fra Lægemiddelstyrelsen.

Samtidigt registreres bevillingen hos det Centrale Tilskudsregister, der giver apotekerne adgang til at se bevillingen.

3. Tilskud til et enkelt lægemiddel.


I særlige tilfælde kan der gives tilskud til et lægemiddel som ikke har generelt tilskud. Tilskuddet gælder kun dette ene lægemiddel. Det kræver at din læge begrunder, hvorfor du bør behandles med det pågældende lægemiddel. Hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer ansøgningen fra din læge, modtager du en enkelttilskudsbevilling, som skal medbringes på apoteket hver gang du køber lægemidlet.

4. Forhøjet tilskud.


Hvis du af medicinske grunde er nødsaget til at bruge dyrere medicin, det kunne være pga. allergi overfor bestemte tilsætningsstoffer, kan din læge søge om et forhøjet tilskud. Så tilskuddet beregnes udfra lægemidlets faktiske pris og ikke referenceprisen.

Hvis du opnår at få forhøjet tilskud, skal bevillingen vises på apoteket, hver gang du køber lægemidlet.