Indlæringsproblemer Artikel

Hvad er indlæringsproblemer, symptomer på indlæringsproblemer, behandling af indlæringsproblemer, hvad er synsproblemer, hvad er ordblindhed, børn med lav intelligens, tale og hørevanskeligheder.


Barnets indlæring er først og fremmest afhængig af de forudsætninger, det er født med. Forudsætningerne for en normal indlæring er barnets intellekt, en normal funktion af sanserne og den psykiske udvikling.

Regelmæssige undersøgelser af børn (sundhedsplejersken og lægen) er vigtige for at opdage eventuelle problemer med sanserne og barnets fysiske og psykiske udvikling (se Udviklingsstadier ) og Ser og hører barnet normalt? .

Det er imidlertid ikke altid, at forældrene, lægen eller sundhedsplejersken kan opdage eventuelle indlæringsvanskeligheder. Det kan være, at problemerne først kommer til udtryk i skolealderen, hvor indlæringsprocessen er intensiv.

Hvis man har mistanke om, at et barn har indlæringsvanskeligheder, udføres en indgående undersøgelse uanset barnets alder og udviklingsstadium. Her afsløres eventuelle årsager til indlærings-vanskelighederne.

Herunder beskrives kort de problemer, der kan forårsage indlærings-problemer. Det er intelligensniveau, tale- og hørevanskeligheder, synsproblemer og ordblindhed.

Børn med lav intelligens


En af de hyppigste årsager til indlæringsproblemer er, at barnet har lav intelligens og har svært ved at forstå og bruge sine erfaringer.
Børn med psykiske og mentale forstyrrelser som ADHD, DAMP og autisme har typisk indlæringsproblemer, måske ikke på grund af lav intelligens, men ofte skyldes det en mangel på fastholdelse af opmærksomheden.

Når man opdager problemet, bør der iværksættes en handleplan i samarbejde med lærere og forældre, der finder frem til et undervisningsalternativ, som kan være givtigt for barnet.

Tale- og hørevanskeligheder


Taleevnens og sprogets udvikling er betinget af, at barnet kan høre normalt. Det er vigtigt for sproget, at barnet kan skelne tonegangen mellem de enkelte ord. Efterhånden begynder barnet at efterligne ordene ved at bruge munden og halsen, og begynder at tale.
Hvis barnet begynder at tale sent i forhold til de normale udviklingsstadier , eller man som forældre mener, at barnet hører dårligt, skal man gå til lægen. Eventuelle hørefejl kan i de fleste tilfælde behandles af en speciallæge og talen kan rettes med hjælp fra en talepædagog.

Synsproblemer


Indlæringen kan være vanskelig, hvis barnet ikke kan se normalt. Typisk er synsproblemerne forårsaget af nærsynethed , skelen og grå stær .

De tilgrundliggende øjensygdommene kan behandles hos en speciallæge, men det er også vigtigt at stimulere barnets syn ved f.eks. at se på billeder og tale om dem.

Ordblindhed (Dysleksi)


Ordblindhed, dysleksi, er en tilstand der er kendetegnet ved, at barnet trods normal intelligens har vanskeligheder ved at læse og skrive. Det er en medfødt forstyrrelse i evnen til at bearbejde, tolke og bruge bogstaver og ordsymboler. Det er mest drengebørn, der rammes, og der er en vis arvemæssig baggrund for at få sygdommen.

Symptomer på indlæringsproblemer


Symptomerne kommer ofte først til udtryk i skolealderen, når barnet skal gå fra at stave sig frem til at læse hele sætninger. Mange af børnene kan ikke skelne mellem bogstaver der lyder næsten ens, f.eks. g og k, d og t eller y og i. Undertiden kan børnene heller ikke skelne mellem bogstaver, der formmæssigt ligner hinanden.

Når et barn er mistænkt for ordblindhed, skal det undersøges af en læge. En grundig øjenundersøgelse laves hos øjenlægen for at se, om der kunne være andre årsager til barnets dårlige læse- og skrivefærdigheder.
Hvis man har udelukket alle andre årsager, kan man iværksætte behandlingen, som er en pædagogisk og psykologisk hjælp til barnet. Samarbejde mellem skolelægen, øjenlægen og barnets lærere er vigtigt. Resultaterne er gode.

For yderligere information, se artiklerne: Ordblindhed og Hvad er ordblindhed? (af Ordblindeforeningen).