Influenza A status i Europa og i verdenen Artikel

Situationen med Influenza A H1N1 udvikler sig hele tiden. På nuværende tidspunkt meddeler ECDC at intensitets niveauet for influenza i Danmark er lavt. I sverige og Norge er nivauet hh. højt og medium. WHO ser ingen grund til at lukke grænser eller begrænse befolkningens rejseaktiviteter.

Influenza A H1N1 i Danmark

I Danmark er der registreret 934 tilfælde af influenza A H1N1.

Antallet af indrapporterede influenza-tilfælde er stødt stigende i Danmark.

Influenza A H1N1 i Europa

WHO rapporterer at Influenza A H1N1 (svineunfluenza) har nået 49 europæiske lande. Specielt Ukaine er hårdt ramt af epidemien. WHO rapporterer, at epidemien har toppet i Irland, Island og Stor Britannien . Indtil videre er der registreret 328 dødsfald i Europa, som følge af influenza A H1N1.De nationale myndigheder, WHO og ECDC (det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og –kontrol) følger situationen nøje.