Inkontinens, skole og blærekontrol Artikel

Ca. 10% af alle danske børn har ved skolestart problemer med ufrivillig vandladning i dagtiden, dvs. urininkontinens.

Ca. 10% af alle danske børn har ved skolestart problemer med ufrivillig vandladning i dagtiden, dvs urininkontinens.

Problemet størrelse varierer fra barn til barn og skal ses i sammenhæng med, hvilke krav<?xml:namespace prefix = o />

der stilles til, at barnet er renligt - dvs. har fuld kontrol over blæren.

Blærekontrol betyder

  • at barnet er opmærksomt på blærefyldning

  • at barnet kan udsætte en vandladning

  • at barnet kan stoppe en vandladning

  • at barnet kan tisse på kommando

  • at barnet har en tilstrækkelig stor blære

Sørg for at barnet, som jo er patienten, hele tiden er velinformeret og motiveret - og at de daglige omgivelser som, børnehave, skole og fritidsordning informeres løbende.

Det er meget vigtigt, at forældre fortæller deres barns lærer, hvis barnet er inkontinent.

Lærere vil gerne hjælpe, men det er nemmere at tackle problemet hvis de er forberedt på det. Dette gælder ikke kun for læreren, men også for klassekammeraterne.

En lærer kan sørge for de praktiske foranstaltninger - som fx hyppige toiletbesøg, gode aftaler og tillid er vigtigt for begge parter fra starten.

Kilde: www.kontinens.dk
"Børn og inkontinens" - Kontinensforeningen

Teksten er offentliggjort d. 16/8- 2005