International hospitalsforsikring Artikel

I slutningen af 90’erne oplevede Danmark en debat om ventelister på de offentlige sygehuse. Det var imidlertid ikke kun denne debat, der lå til grund for at forsikringsselskabernes salg af hospitalsforsikringer steg markant på samme tid. Der er flere årsager til dette. Det skyldtes først og fremmest en stigende efterspørgsel fra virksomheder, der ville forsikre deres nøglemedarbejdere og til dels en efterspørgsel fra private samt bedre behandlingsmuligheder af bl.a. kræft i udlandet.

Selv om debatten var med til at skabe usikkerhed om ventelisterne, var der desuden en række arbejdsmarkedsrelaterede grunde til at virksomhederne begyndte at tegne hospitalsforsikringer. Udover at virksomheder bruger det i deres bestræbelser på at rekruttere og fastholde gode medarbejdere eller som en del af lønpakken, så er det også fordi de gerne vil have medarbejderen hurtigt tilbage i tilfælde af sygdom.

I 2002 blev gennemført en lovgivning hvorved virksomhederne kan fratrække udgiften til behandlingsforsikring i regnskabet hvilket sammenholdt med de fortsat lange ventelister har accelereret antallet af sådanne virksomhedsordninger kraftigt.

Dette er i og for sig paradoksalt fordi de udvidede frie hospitalsvalg som trådte i kraft per 1. juli 2002 under alle omstændighed sikrer borgerne adgang til hurtig behandling på private danske og udenlandske sygehuse med meget få begrænsninger ligesom behandlingsgarantien på det livstruende område sikrer borgerne hurtig behandling under det offentlige hospitalsvæsen.

I denne forbindelse skal du være opmærksom på, at virksomhederne opnår en skattefordel ved at tegne en hospitalsforsikring for medarbejderen, idet præmiebetalingen er fradragsberettiget for virksomheden, medarbejderen skal betale skat af hospitalsforsikringen da præmien betragtes som et frynsegode.

I slutningen af 90’erne oplevede Danmark en debat om ventelister på de offentlige sygehuse. Det var imidlertid ikke kun denne debat, der lå til grund for at forsikringsselskabernes salg af hospitalsforsikringer steg markant på samme tid. Der er flere årsager til dette. Det skyldtes først og fremmest en stigende efterspørgsel fra virksomheder, der ville forsikre deres nøglemedarbejdere og til dels en efterspørgsel fra private samt bedre behandlingsmuligheder af bl.a. kræft i udlandet.

Selv om debatten var med til at skabe usikkerhed om ventelisterne, var der desuden en række arbejdsmarkedsrelaterede grunde til at virksomhederne begyndte at tegne hospitalsforsikringer. Udover at virksomheder bruger det i deres bestræbelser på at rekruttere og fastholde gode medarbejdere eller som en del af lønpakken, så er det også fordi de gerne vil have medarbejderen hurtigt tilbage i tilfælde af sygdom.

I 2002 blev gennemført en lovgivning hvorved virksomhederne kan fratrække udgiften til behandlingsforsikring i regnskabet hvilket sammenholdt med de fortsat lange ventelister har accelereret antallet af sådanne virksomhedsordninger kraftigt.

Dette er i og for sig paradoksalt fordi de udvidede frie hospitalsvalg som trådte i kraft per 1. juli 2002 under alle omstændighed sikrer borgerne adgang til hurtig behandling på private danske og udenlandske sygehuse med meget få begrænsninger ligesom behandlingsgarantien på det livstruende område sikrer borgerne hurtig behandling under det offentlige hospitalsvæsen.

I denne forbindelse skal du være opmærksom på, at virksomhederne opnår en skattefordel ved at tegne en hospitalsforsikring for medarbejderen, idet præmiebetalingen er fradragsberettiget for virksomheden, medarbejderen skal betale skat af hospitalsforsikringen da præmien betragtes som et frynsegode.