Jordstråler kategori

En teori er, at jordstråling kommer fra klodens indre. Jordstrålingen er negativt ladet og ses som et modstykke til den positivt ladede, kosmiske stråling. Jordstråling er anses for at være en naturlig del af balancen i universet, og kan potentielt have skadelige virkninger.

Jordstråler kan bedst beskrives som stråler fra jordens indre, der skader den menneskelige organisme.

Jordstråler er en form for elektromagnetisk stråling, der kan sammenlignes med radioaktiv stråling fra jordens indre. Strålerne er allestedsnærværende, og kan uhindret trænge gennem alt materiale, hvilket gør, at de kan måles med nøjagtig samme intensitet ved jordoverfladen som øverst i et højhus.

De mest typiske stråletyper betegnes som "vandårer," "Hartmann- og Currystråler," og "kosmisk stråling."

 • Vandårer: er vandførende lag, der kan have en skadelig indflydelse på levende organismer. På vandets vej i undergrunden findes snævre passager, hvor vandet presses igennem, og her kan der opstå gnidningsmodstande med energier, der stråler lodret opad. Større pres der er på vandet = mere skadelig stråling
 • Andre skadelige jordstråler: Jorden er omsluttet af to gitternet. Hartmann gitternettet, der altid findes i nord-syd og øst-vestgående retning. Curry gitternettet, går diagonalt på Hartmann gitteret, dvs. øst-sydøst og vest-sydvestgående retning. Begge disse "irritationszoner" er skadelige for levende organismer
 • Kosmisk stråling: er stråling som kommer udefra rummet, dvs. stråling som trænger gennem jordens atmosfære

Det elektromagnetiske spektrum omfatter gamma, røntgenstråling, ultraviolet lys, synligt lys, infrarød stråling samt radiobølger, hvoraf synligt lys kun udgør et meget lille område af det elektromagnetiske spektrum. Jorden modtager f.eks. elektromagnetisk stråling fra rummet, hvor synlige og ultrakorte radiobølger kan trænge gennem atmosfæren.

Miljøstråler er derimod menneskeskabte elektromagnetiske stråler, der kan være skadelig for mennesker, dyr og planters organisme. Miljøstråler dannes af elektriske installationer som f.eks.:

 • Køle/fryseskabe
 • Mikrobølgeovne
 • Højtalere
 • TV
 • Kopimaskiner
 • Højspændingsledninger
 • S-tog
 • Transformerstationer

Hvilke sygdomme/symptomer kan opstå ved jordstråling?

Der er flere symptomer og sygdomme som ofte tilskrives jordstråling som f.eks.:

 • Gigt
 • Hovedpine
 • Kolde ben
 • Kræft
 • Åreknuder
 • Hjerteproblemer
 • Svækket immunforsvar

Der gøres opmærksom på, at menneskers følsomhed overfor stråling varierer fra person til person. En Vegatest menes at kunne måle hvorvidt en person er belastet af jordstråler. Vegatesten afslører bl.a., om kroppen er belastet med virus, bakterier, giftstoffer, tungmetaller eller svampe. Derudover måles om kroppen er påvirket af jordstråler og/eller den menneskabte elektromagnetisme fra mobiltelefoner, telefonmaster, trådløse netværk, elapparater etc.

Hvis ens immunsystem ikke er på "toppen," kan man hurtigere blive påvirket af menneskeskabte stråler.

Hvordan behandler man mod jordstråler?

Jordstråler kan formentlig ikke fjernes helt, dog menes det, at de kan neutraliseres eller afledes.

Mange får opmålt deres hjem for jordstråler. I Tyskland er det visse steder god praksis at måle og tage højde for jordstråling i forbindelse med nybyggeri.

Der findes flere metoder, hvor igennem man kan forsøge at neutralisere eller aflede jordstråler, f.eks. ved:

 • at placere en kobbertråd omkring huset
 • nøjagtigt anbragte bokse med kraftige magneter
 • nedgravning af jernstænger efter en udførlig beregning, hvorved jernstængerne magnetiseres på en positiv måde således, at de kan neutralisere/aflede den negative jordstråling
 • at flytte møbler til en placering uden strålingsrisiko, ofte mindre en en halv meter
 • brug af magnetsengetøj

En kombination af ovenstående sammen med heilpraktikkere eller vegatest menes at kunne gavne mennesker, der har behov for udrensning eller genopretning af kroppens balance.