Kighoste (Pertussis) Artikel

Kighoste er en meget smitsom infektionssygdom. Hos små børn kan kighoste være en meget alvorlig sygdom, derfor bliver små børn vaccineret mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet. Kighoste skyldes infektion med bakterien Bordetella pertussis. Kighoste kan behandles med antibiotika. Kighoste går oftest over af sig selv i løbet af 6-10 uger.

Definition og årsager

Kighoste er en meget smitsom infektionssygdom, der forårsager voldsomme hosteanfald. Hos små børn kan kighoste være en meget alvorlig sygdom, og i Danmark er vaccination mod kighoste en del af børnevaccinationsprogrammet . Vaccinationen beskytter dog kun delvist mod kighoste, så man kan godt få kighoste, selvom man er vaccineret.

Kighoste skyldes infektion med bakterien Bordetella pertussis. Sygdommen har ofte tre stadier, hvor det første stadie minder meget om en almindelig forkølelse . Andet stadie varer 2-6 uger, og her ses de voldsomme hosteanfald, hvor barnet kan have svært ved at få luft. I tredje stadie aftager hosteanfaldene i både hyppighed og sværhedsgrad.

Symptomer på kighoste

Første stadie (det kataralske stadie):

Dette stadie varer 1-2 uger, og barnet har løbende næse og evt. lidt feber. Der kan her ikke skelnes mellem kighoste og almindelig forkølelse.

Andet stadie (det konvulsive eller paroxysmale stadie):

Dette varer mellem 2 og 6 uger, og her ses de klassiske hosteanfald, hvor barnet:
  • Synes at hoste al luft ud af lungerne i pludselige hosteanfald.
  • Efter hosten tager barnet en dyb indånding, hvor man kan høre kigen, hvilket vil sige, at der fremkommer en karakteristisk lyd, fordi der ikke er så meget plads i luftvejene.
  • Kan blive blålig i huden i ansigtet, fordi det ikke får ilt nok.
  • Kan kaste op efter hosteanfaldet.
  • Kan få små punktformede blodudtrædninger i huden i ansigtet og i øjnenes slimhinder.
Det er karakteristisk, at barnets vejrtrækning er normal imellem hosteanfald, og barnet har ikke feber.

Tredje stadie (konvalescensstadiet)

Hosteanfaldene bliver mildere og sjældnere. Der kan i mange måneder forekomme hosteanfald i forbindelse med infektioner i luftvejene.

Forholdsregler og diagnose

Særligt hvis små børn (under 1 år) har anfaldsvis hoste uden feber i mere end uge, bør man søge læge. Lægen kan pode fra næsesvælget for at påvise om bakterien Bordetalla pertussis er til stede. Der kan også tages en blodprøve, hvor det i nogle tilfælde kan ses, at en enkelt type af de hvide blodlegemer (lymfocytter) er stærkt overrepræsenteret i forhold til normalt. Dette er dog ikke altid tilfældet.

Behandling af kighoste

Kighoste kan behandles med antibiotika. Hvis behandling påbegyndes, før kighosten er nået til andet stadie, kan sygdommen standses. Hvis behandling først indledes i andet stadie, kan sygdommen ikke standses men kun svækkes, og den periode, hvor man smitter, forkortes.

Børn under 1 år bør behandles, da de risikerer at få alvorlige problemer med at få luft under hosteanfald. Ligeledes bør ældre børn eller voksne behandles, hvis de bor sammen med et spædbarn, som risikerer at blive smittet af dem. Børn under 3 måneder eller børn, som bliver blå i ansigtet i forbindelse med hosteanfald, kan evt. indlægges til behandling og observation på sygehus.

Forløb og komplikationer

Kighoste går oftest over af sig selv i løbet af 6-10 uger. Der kan være meget forskel på, hvor medtaget barnet er af kighoste. Små børn er som regel ramt hårdere end ældre børn og voksne. I en del tilfælde kompliceres forløbet af, at der udvikles lungebetændelse eller mellemørebetændelse.