Kinesisk akupunktur Artikel

Her kan du læse om kinesisk akupunktur. Få viden om akupunktur som holistisk forebyggelse.


Hvert hus sin akupunktør, og han modtog kun betaling, når man trivedes. Sådan var det i det gamle Kina. I dag er vi i Danmark ved at acceptere akupunktur som smertebehandling, men den bør ses endnu bredere: som en holistisk forebyggelse.

Når akupunktur anvendes holistisk, sker der en proces med gradvis udrensning og healing, idet energien bringes i balance. Ganske vist er akupunktur effektiv overfor f.eks. hovedpine og andre typer smerte, men det er ikke akupunkturens primære formål.

Akupunktur behandler personen som et hele på alle niveauer: fysisk, mentalt og åndeligt. Behandlingen søger bag om symptomerne og prøver at nå årsagen til lidelsen.

Smerte og andre symptomer er kroppens måde at signalere, at den befinder sig i en stress-situation, og hvis vi udelukkende behandler symptomer, når vi aldrig ned til den underliggende årsag. Vores bil sender vi på værksted, når vi hører en underlig lyd, men vi søger sjældent selv behandling, før vi bryder sammen, fysisk eller psykisk.

Søger man behandling med fem element akupunktur, spørger akupunktøren til symptomer, kropsfunktioner, livsstil, personlig historie og sygdomshistorie. Desuden observerer akupunktøren ansigtsfarve, stemmeføring, kropslugt og følelser for at spore ubalancerne.

Akupunktøren benytter sig også af pulsdiagnose. Pulsens kvalitet fortæller om organernes og meridianernes helbredstilstand og indbyrdes balance. Til hvert organ knytter sig en meridian, en "flod", hvor i gennem livsenergien, chi, fordeles.

Langs meridianerne er der punkter, hvor akupunktøren med en nål kan få adgang til energien og hermed løse op for blokeringerne.

Hvis energien er blokeret eller hæmmet i meridianerne, vil det medføre sygdom. Når strømmen af energi er blevet justeret, opstår balance, som betyder, at symptomerne forsvinder eller mindskes, og personen vil få mere energi og have det bedre fysisk.

Teorien bag akupunktur er, at mennesket er en genspejling af naturen. Vi indeholder de samme elementer, som vi ser og oplever omkring os i naturen: træ, ild, jord, metal og vand.

Hvis de fem elementer er i balance og arbejder harmonisk sammen, er kroppen stærk nok til at overkomme og afvise sygdom. Er der ubalance, vil der meget snart følge sygdom.

Meridianerne og deres organer bliver betegnet som et bureaukrati. Kejseren (hjertet) er i toppen og overvåger og passer på embedsmændene (de øvrige organer). Embedsmændene hører til hver deres element og har hver deres arbejdsområde De arbejder sammen to og to.

Hjertet er det varme samlingspunkt, som er himlens sol og guden i os. Når det er sundt, samarbejder de øvrige embedsmænd med entusiasme og glæde, og personen har en grundlæggende følelse af, at livet er godt.

Men hjertet er sårbart, og derfor har vi Hjertets Vogter (kredsløbs-meridianen). Der er et punkt på kredsløbs-meridianen kaldet Den Inderste Grænseport, som åbnes og lukkes i intime forhold. Hvis hjertet er ramt, lukkes porten i en periode, så hjertet får tid til at heale sig selv. F.eks. er det typisk, at man efter et ulykkeligt kærlighedsforhold ikke er i stand til at engagere sig intimt en tid herefter.

Hvis kredsløbs-meridianen ikke fungerer helt som den skal, kan Den Inderste Grænseport ruste fast, og vi får et ulykkeligt menneske, som bærer på en kærestesorg i alt for lang tid.

Tyndtarms-meridianen står for at udskille og rense den føde, vi indtager. Men også på det mentale plan renser den. Her udskilles faktisk alt, hvad vi sanser, oplever og lærer. Noget forkastes, og andet bliver optaget i systemet.

3-varmeren er kroppens termostat. Udover varmen i organerne regulerer den også varmen i menneskelige forhold. Mens kredsløbs-meridianen justerer varmen i intime kærlighedsforhold, justerer 3-varmeren temperaturen over for bekendte, venner, kolleger osv.

Milt- og mave-meridianerne arbejder tæt sammen. Mavens opgave er at nedbryde og blende den føde, vi indtager, og gøre den klar til videre fordøjelse. Det samme sker på det mentale plan: information, tanker og ideer bliver tygget igennem.

Der er mennesker, der tygger drøv på en tanke, og deres ideer bliver aldrig ført ud i livet, fordi de skal vendes og drejes i det uendelige. Sandsynligvis er det, fordi deres mave-meridian ikke fungerer, som den skal.

Når føden er blevet blendet, sendes den videre til distribution, og det er miltens opgave. Milt-meridianen er transportfirmaet, den instans, der sørger for, at både fysisk, mental og åndelig føde bliver fordelt rundt i kroppen. Alt, der kan bevæges, bliver transporteret af milten. Milten er også den meridian, der gør os i stand til at bevæge os, at udvikle os og ændre holdninger.

Lunge- og tyktarms-meridianerne har til opgave at tage ind og slippe. Lungerne modtager energi igennem den luft, vi indånder Mens mave-meridianen associerer sig til det moderlige - Moder Jord - er det faderlige, Den Himmelske Fader, knyttet til lunge-meridianen. Lungerne står for søgen efter sandhed, og via åndedrættet kan man søge kontakt med det spirituelle.

Det er tyktarmens opgave at slippe. Tyktarmen skal slippe giftstoffer, som er skadelige for kroppen, og den skal også slippe gamle ubrugelige tanker og ideer, forhold som kun bliver opretholdt på grund af vane og bindinger. Hvis ikke tyktarmen kan slippe, vil lungerne naturligt ikke være i stand til at modtage nyt, for man kan ikke fylde mere på, hvis man i bogstaveligste forstand er fyldt med affald. Derfor vil man opleve en tilstand af forstoppelse og stagnation.

Nyre- og blære-meridianerne står begge for kontrol af vand. Nyrerne arbejder på det overordnede plan med at styre vandet i kroppen og den energi, der er nedlagt i vore gener. Blæren er ingeniøren, der styrer væskernes opbevaring, fordeling, fordampning og udledning. Begge meridianer har at gøre med viljestyrke og ambitioner.

Lever- og galdeblære-meridianerne har med planlægning at gøre. Som en arkitekt udstikker Leveren den overordnede plan, mens Galdeblæren har med overvejelser og beslutninger at gøre. Kreativitet og fremsynethed er forbundet med Leveren og Galdeblæren.

På meridianerne ligger der mere end 300 punkter, gennem hvilke livsenergien kan nås. Punkterne har poetiske navne som: Himlens Vindue, Duens Hale, Den Knuste Skål.

Mange punkter har også informative navne i forhold til deres effekt:

Gåtur på Veranda, som kan anvendes, hvis man efter lang tids sygdom nu langt om længe har energi nok til at stikke næsen udenfor, men endnu ikke er stærk nok til at konfronteres med alverdens larm.

Meridianens Rendesten, hvis man har brug for at få skyllet en masse skidt og ragelse væk - og det skal forstås både helt fysisk og på et overført plan.

Hvert meridianpar har en følelse, der knytter sig til det (vrede: Lever, glæde: Hjerte, medfølelse: Mave, sorg: Lunger, frygt: Nyrer). For meget eller for lidt af en følelse er en meget vigtig sygdomsårsag, og kan give et fingerpeg om, hvilke meridianer, der er under stress.

"Jeg har ikke været mig selv siden min mor døde for 10 år siden", eller "Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været glad". Sorg er en følelse, som vi skal gå igennem, når vi mister en nærtstående. Men det er udtryk for disharmoni, hvis ikke kroppen, sindet og ånden kan restituere sig selv efter en passende tid.

Akupunktur er som en femtusind-årig gammel eg. Rødderne og stammen er det grundlæggende, det som ikke forgår eller ændrer sig, nemlig læren om meridianerne og visse naturlove, som akupunkturen støtter sig til. Grenene er de mange forskellige og nye former for behandlinger, der vokser frem: anti-ryge behandlinger, behandlinger af sportsskader, øre-akupunktur, for blot at nævne nogle få.

Med akupunktur er det naturen selv, der helbreder. Nålene er blot med til at opløse blokeringer og stimulere den energi, som flyder igennem os. Dermed er der banet vej for, at personens egen energi kan helbrede.

Denne artikel er opdateret 24.04.06