Kiromanti (håndlæsning) kategori

Håndlæsning er kunsten, at fortolke de symboler der aftegnes i håndens form, linjer og mønstre. Det nuværende system er udviklet for omkring tusind år siden, og kan spores tilbage til det gamle Egypten.

Ordet kiromanti kommer af græsk, kiro (hånd) og manteia (spådom), og kan derfor oversættes til læse en persons skæbne udfra håndfladen.

I østen brugte man et højt udviklet kiromantisk system under stærk indflydelse fra astrologien. Kiromanti blev benyttet af både læger og spåmænd.

Mange nutidige håndlæsere foretrækker en mere videnskabeligt eller psykologisk indfaldsvinkel.

Blandt de vigtigste linjer i håndlæsning er:

  • Livslinjen: vitalitet og sundhed
  • Hovedlinjen: intellekt og karriere
  • Hjertelinjen: følelsesliv og personlige forhold
  • Skæbnelinjen: succes eller fiasko
  • Sollinjen: livssyn

Hvordan foregår en håndlæsning?

Der findes en masse nerveenheder, der har direkte forbindelse til hjernen, og derfor betragter kiromantikere håndfladernes linjer og markeringer som et spejlbillede af personens personlighed, fysiske og følelsesmæssige tilstand.

Linjer og tegn forandres med tiden, præsis som fingre og håndflader kan blive mere kødfulde eller spinklere.

Ved en håndlæsning tager kiromantikeren højde for håndens form, fingrenes form og længde, negle, hud, ringe, skader samt foldelinjerne.

Nogle kiromantikere vil ligeledes gøre brug af blindtegning, hvor klienten bedes tegne sin hånd med lukkede øjne. Denne del a håndlæsningen lægger større vægt på symbolsproget.

Håndlæsning er meget individuelt, hvorfor man kan forvente forskellige svar fra forskellige kiromantikere.