Klamydiaforårsagede infektioner Artikel

Her finder du informationer om klamydiaforårsagede infektioner. Læs om symptomer. Læs om behandling. Læs om forebyggelse. Find behandler.

Definition og årsager

Klamydia er en bakterie og klamydiaforårsagede infektioner er almindelige og kan medføre en række forskellige sygdomme. Navnet forbinder langt de fleste dog med den hyppigste seksuelt overførte sygdom herhjemme; klamydia som vedrører kønsorganer og urinveje (se mere under denne sygdom).

Herudover er infektion med klamydia i lungerne eller øjet de hyppigste, og nogle tilstande kan være alvorlige uden behandling.
Klamydiabakterien findes i forskellige typer, og sygdommen man pådrager sig, er afhængig af bakterietypen samt måden bakterien overføres til mennesker på.

Papegøjesyge (Ornitose)

En type klamydiainfektion i lungerne kan give en slem lungebetændelse, som kaldes papegøjesyge (ornitose). Denne sygdom skyldes indånding af støv fra fugle som udskiller bakterier i deres afføring. Ornitose er sjælden og ses oftest hos dyrehandlere, hos folk der arbejder med fjerkræ og folk, som holder fugle.

Symptomer ved klamydiaforårsagede infektioner (Ornitose)

Symptomer ved lungebetændelse med klamydiabakterier er ofte influenza -lignende i starten. Almindeligvis ses:

  • Almen utilpashed med muskelsmerter.

  • Hoste.

  • Feber.

  • Hovedpine.

  • Vejrtrækningsbesvær.


Der kan i nogle tilfælde opstå mere alvorlige symptomer som udslæt på kroppen, hævede lymfeknuder på halsen, en let forstørret milt og i nogle tilfælde kramper.

Forløb og komplikationer


Ornitose er potentielt en farlig lungesygdom, hvis den ikke behandles hurtigt. Velbehandlet er dødeligheden lille. En anden type klamydiabakterie giver en mere mild form for lungebetændelse og kan samtidig genere de øvre luftveje. Denne type er dog meget sjældent alvorlig, og prognosen er sædvanligvis god.

Forholdsregler og diagnose

Arbejder man i dyrehandel eller på fjerkræslagteri, skal man være opmærksom på sygdommen. Det kan derfor i nogle tilfælde (hvis der er mange fugle) anbefales at bære maske.

Arbejder man i et udsat erhverv, og oplever ovenstående symptomer, bør man gå til lægen, som kan stille diagnosen ved en blodprøve og en undersøgelse af sekret fra luftvejene.

Behandling af klamydiaforårsagede infektioner

Alle klamydiaforårsagede infektioner behandles med antibiotika. Har man mistanke om at have pådraget sig en klamydiainfektion, bør man gå til egen læge. Ved ornitose kan man risikere indlæggelse på hospitalet.

Andre klamydiaforårsagede sygdomme

Klamydiabakterier kan også give en infektion i øjets bindehinde, med efterfølgende ardannelse. Dette kaldes et trakom og er i ulande den almindeligste årsag til blindhed.

Den seksuelt overførte form for klamydia kan også medføre en mildere form for øjenbetændelse. For mere information om dette se artiklen om kønssygdommen klamydia .