Knoglemarv (medulla ossium) Artikel

Læs om knoglemarv og dens funktion. Få viden om medulla ossium og dannelse af blodlegemer. Sådan fungerer knoglemarven. Find information om rød og gul knoglemarv. Læs om sygdomme i knoglemarven.

Definition


Knoglemarven deles op i den gule og den røde knoglemarv.

Den røde knoglemarv:
I den røde knoglemarv foregår dannelsen af de røde blodlegemer (erytrocytter) og de hvide blodlegemer . Ligeledes sker dannelsen af blodpladerne (trombocytterne) i knoglemarven.

Samtlige celler bliver dannet ved delinger og specifik udvikling fra en fælles stamcelle .

Der er en meget stor blodgennemstrømning i marven, og dannelsen af cellerne foregår i rummet mellem de mindste blodkar (kapillærerne). Når cellerne er fuldmodnet, kan de vandre over i blodbanen, hvor de udøver deres specifikke funktioner.

Omsætningen af blodets celler er enormt, og f.eks. dannes der 2 millioner erytrocytter i sekundet. Denne blodcelledannelse styres af mange forskellige vækstfaktorer, og for erytrocytters vedkommende ligeledes erytropoietin (EPO). Dannelsen af røde blodlegemer kan f.eks. øges op til 10 gange i tilfælde af blødning eller hæmolyse (destruktion af de røde blodlegemer). Ved infektioner kan der tillige ses stigning i dannelsen af de hvide blodlegemer.

Hos voksne findes den røde knoglemarv primært i bækkenets, rygsøjlens og brystkassens knogler samt i den øverste del af overarmensknoglen og lårbenet. Resten af knoglerne i arme og ben indeholder primært den gule marv (se senere). Hos nyfødte og små børn er al knoglemarv rødt.

Ved knoglemarvsbiopsi (knoglemarvsundersøgelse) tages der typisk prøver fra den røde knoglemarv i bækkenet eller brystbenet for at bidrage til udredningen af en blodsygdom.

Den gule knoglemarv:
Den type knoglemarv består primært af fedt, og her sker der ingen dannelse af blodceller.

Blodcellesygdomme i knoglemarven


De efterfølgende afsnit handler om blodsygdomme, som påvirker blodcellerne i knoglemarven. Der kan både være tale om sygdomme, der påvirker alle cellelinjer, såsom aplastisk anæmi og polycytæmi , samt sygdomme, der kun har indvirkning på enkelte celletyper såsom myelomatose og agranulocytose .