Knoglemarvsundersøgelse (knoglemarvsbiopsi) Artikel

Hvad er en Knoglemarvsundersøgelse, Hvad indebære en Knoglemarvsundersøgelse - når der er mistanke om bl.a. boldsygdom. Undersøgelsen foregår i lokalbedøvelse.


Hvad er en knoglemarvsundersøgelse?


En knoglemarvsundersøgelse er, som navnet siger, en undersøgelse af knoglemarven . Knoglemarv ligner meget vores almindelige blod, den indeholder bare også de celler, der laver blodet. Knoglemarven befinder sig inden i de fleste af kroppens knogler. Knoglemarv må ikke forveksles med rygmarv, der består af en masse nervefibre, som løber ned langs rygsøjlen. En knoglemarvsundersøgelse tages i den bageste del af hoftekammen, som mærkes 5-10 cm over ballerne lidt ved siden af rygsøjlen

Hvornår tages en knoglemarvsundersøgelse?


Knoglemarvsundersøgelser laves, hvis man har mistanke om blodsygdomme. Det kan være blodmangel , sygdomme i immunforsvaret , vitaminmangler , problemer med blodets størkningsevne (koagulation) , eller mistanke om leukæmi (blodkræft)

Hvordan foregår undersøgelsen?


Undersøgelsen foregår i lokalbedøvelse. Man ligger på siden, og med en kanyle tager lægen en lille prøve fra selve knoglen og en prøve af knoglemarven. Efterfølgende skal man ligge på ryggen i fem-ti minutter, og så er undersøgelsen færdig. Undersøgelsen tager ca. tre kvarter. En knoglemarvsundersøgelse kan sammenlignes med en tandbehandling, hvor man får boret i en tand.

Hvad sker der efter undersøgelsen?


Prøverne bliver undersøgt i mikroskop, hvor man kan se de enkelte celler, hvor mange der er af dem, og om der evt. er noget i vejen med dem. Hvis der er tale om kræft, kan man ofte se, hvilken type kræft og hvor fremskreden sygdommen er. Man får svar på en knoglemarvsundersøgelse efter ca. 5-7 dage.

Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 31.07.06