Knogletumorer (inkl. Cancer i knoglerne, Knoglekræft) Artikel

Hvad er en knogletumor. Læs om cancer i knoglerne. Hvorfor opstår knoglekræft. Læs om behandling af cancer i knoglerne.


Definition og årsag<?xml:namespace prefix = o />

Knoglecancer er en ondartet tumor i knoglevævet. 99 ud af 100 gange drejer det sig om en såkaldt metastase fra en kræfttumor et andet sted i kroppen. Spredning at kræft (metastasering) til knoglerne ses overvejende fra tumorer i brystet , prostata , l unger , og nyrer . Det er ikke sjældent, at primærtumoren opdages på baggrund af fund af metastaser i knoglerne.

Meget sjældent ses der udvikling af primærtumor i selve knoglevævet, og i princippet kan tumorvæksten udgå fra alle slags celler i knoglerne. Disse ses ofte i kroppens lange knogler (rørknoglerne). Ondartede tumorer i knoglerne opdages oftest i forløbet og har en dårlig prognose.

Godartede tumorer i knoglerne ses hyppigere end ondartede, men de er stadig sjældne. De vokser ikke så aggressivt som de ondartede, og ofte kræver de ingen behandling.

Symptomer på knoglecancer

Tumorerne giver i begyndelsen ingen eller kun få symptomer. Ofte konstateres en knogletumor fordi patienten får taget et røntgenbillede af en anden årsag (f.eks. henvendelse i skadestuen efter et mindre fald eller slag). Et hyppigt debutsymptom er fraktur . Nogle tumorer nedbryder knoglevævet, knoglen svækkes, indtil der pludselig opstår et brud.

Tumorer af en vis størrelse giver symptomer i form af ømhed, og senere smerter samt hævelse, også i hvile.

Der vil kunne forekomme diffuse symptomer fra primærtumoren.

Forholdsregler og diagnose

Man skal altid søge læge, såfremt man opdager en nytilkommen knude på kroppen. Yderligere faresignaler er hurtig vækst, smerter og hævelse. Kræft giver ofte uspecifikke almensymptomer som træthed og appetitløshed, hvilket er vigtige signaler ikke at sidde overhørig.

Det første lægen vil gøre er at tage et røntgenbillede af området. Her vil man kunne se tumor, og få et indtryk af størrelsen, og om den er god- eller ondartet. Der vil ligeledes blive taget en blodprøve, der kan give et indtryk af, hvor tumor stammer fra, og om den er ondartet.

Det næste skridt vil være en såkaldt knoglescientigrafi af hele skelettet. Den viser hvilke steder i skelettet, der er høj aktivitet, hvilket der vil være i områder med kræft. Man vil supplere med CT eller MR-scanning af de suspekte områder.

På specialafdelinger vil man få foretaget en vævsprøve (biopsi) af tumor. Denne kan vise, om tumoren er primær (indeholder typiske knogleceller) eller om den er sekundær (har typiske celler der stammer fra et andet væv), en metastase. Langt de fleste gange er tumor en metastase, og det er derfor vigtigt at finde primærtumor, og eventuelle metastaser til andre organer.

Behandling af knoglecancer

Vil tilstanden ikke behandles, er den i alle tilfælde dødeligt forløbende. Behandlingen afhænger af størrelse, metastaseantal og type af tumor. Målet er komplet fjernelse af det ondartede væv, men det er ikke altid muligt, da tumor kan have spredt sig for meget.

Ved primærtumor (afhængig af type) vil man ofte forsøge at give kemoterapi (cellegift) og evt. strålebehandling for at mindske tumor. Derefter vil man kirurgisk fjerne området, hvor knuden sad.

Nogle metastaser kan fjernes med kirurgi. Andre gives kemoterapi og/eller stråling for at holde tumorvækst nede. I tilfælde hvor tumor ødelægger knoglen, kan man gå ind og støtte med skinner eller søm. Det kan være nødvendigt at lave ledproteser, hvis tumor sidder tæt op af et led.

Behandling foretages i samråd med speciallæger fra flere områder (f.eks. kræft- og lungespecialist, samt ortopædkirurg).

Forløb og komplikationer

Prognose afhænger fuldstændigt af:

  • Hvilken type tumor.

  • Om den er primær eller sekundær (metastase).

  • Størrelse.

  • Antal.

  • Evt. udbredelse af den primære tumor, hvis der er tale om en knoglemetastase.


Generelt er prognosen dog dårlig, da der er tendens til, at tumor opdages relativt sent, med dertil større risiko for vækst og spredning. Griber man hurtigt ind i forløbet, er prognosen dog god, og er det muligt operativt at fjerne alt tumorvæv, er man principielt kureret.

De godartede tumorer har god prognose. Nogle fjernes kirurgisk, da de kan give smerter og problemer i knoglerne, andre ses an.

Read about Bone Tumors (including cancer of the bone, Bone Cancer) in english