Kolera Artikel

Her kan du finde informationer om Kolera. Læs om tarminfektionen kolera. Få viden om udenlandsrejser og risiko for kolera. Sådan behandles kolera. Få gode råd til forebyggelse af kolera.


Definition og årsager


Kolera er en bakterie, der kan forårsage tarminfektion hos mennesker. Den findes især syd for Sahara samt i Indien, men findes også i Sydøstasien og Sydamerika. Der importeres årligt mellem 0 og 3 tilfælde til Danmark.

Kolerabakterien smitter gennem forurenet drikkevand eller mad, der ikke er ordentligt tilberedt. Forhindring af smittespredning vanskeliggøres ved, at der for hver person med symptomer på kolerainfektion, findes 5 personer med smittefarlig kolera, der ingen eller få symptomer har.

Sygdommen har kort inkubationstid (den tid det tager, fra bakterien indtages, til sygdommen bryder ud) på mellem 12 timer til 5 dage, sædvanligvis under 2 døgn.

Forebyggelse af kolerainfektion er den samme som for øvrige bakterier, der giver mavetarminfektion. Hvis man opholder sig i områder med kolera, skal man sørge for at drikke vand, der er kogt eller tilstrækkeligt klorbehandlet. Det er vigtigt at vaske hænder efter toiletbesøg og før madlavning. Fisk og skaldyr må ikke indtages rå.

Symptomer på kolera


Symptomerne begynder pludseligt med voldsomme opkastninger og vandtynde diareer. Der er som regel ikke mavesmerter eller feber, og diaréen er kendetegnet ved at være ublodig og ligner risvand.

Diaréen er meget voldsom, og man taber store mængder væske, op til 30 liter dagligt. Der kan således hurtigt opstå kraftig dehydrering med symptomer som bevidsthedssløring og nedsat koordinationsevne. Der kan opstå kramper og koma, og døden kan indtræde efter få timer. Mange tilfælde af kolera har dog et langt mildere forløb af et par dages varighed og kan forveksles med andre typer af mavetarminfektion .

Forholdsregler og diagnose


Diagnosen stilles udelukkende på de ovennævnte symptomer, og der må opstartes behandling hurtigt, inden der er svar på bakteriedyrkning fra afføringen.

Behandling af kolera


Behandlingen er simpel og består i at erstatte det enorme salt- og væsketab. Der gives store mængder salt- og sukkerholdig vandopløsning direkte i en blodåre. I de fleste tilfælde er den syge i stand til at indtage væske gennem munden, og behandlingen kan suppleres med væskeindtag denne vej.

Behandling med antibiotika anvendes til svære tilfælde af kolera og kan afkorte tiden med diaré og reducere smittefaren. Kroppen er dog fuldt ud i stand til selv at bekæmpe og udrydde kolerainfektionen, hvis blot væsketabet erstattes undervejs.

Forløb


I udviklingslandene dør 60% af de smittede, hvis kolerainfektionen forbliver ubehandlet, mens kun 1% dør ved korrekt behandling.