Konversionstilstande (Hysteri) Artikel

Konversionssyndrom (Hysteri). Konversionstilstande er en forstyrrelse af normal integration. Unormal bevidsthedsopfattelse. Forstyrrelse af sanseoplevelser Tab af evnen til at beherske sin motorik.


Definition og årsager

Konversionstilstande er en forstyrrelse eller tab af normal integration mellem erindring, ens egen bevidsthedsopfattelse og sanseoplevelser samt af evnen til at beherske sin motorik. Tilstandene blev tidligere benævnt som forskellige typer af konversionshysteri.

Der er ingen genetiske årsager til at forklare tilstandene, og der er heller ingen biologiske teorier, som har kunnet bevise en sammenhæng. Psykoanalytikerne mener, at der er tale om en fortrængning tidligere i livet, som bliver konverteret til fysiske tilstande.

Risikoen for at få en konversionstilstand i løbet af livet er 0,3-0,6% for kvinder, og meget lavere for mænd. Sygdommen debuterer oftest før 35 års alderen.

Symptomer på konversionstilstande

Symptomerne repræsenterer et bred vifte af forskellige typer og opstår ubevidst for personen.

Forstyrrelser i motorikken:

Der kan ses hel eller delvis lammelse i kroppen med fald til følge, og der kan ligeledes ses rystelser i forskellige dele af kroppen. Derudover opleves forstyrrelser i talefunktionen, såsom stumhed eller forstyrrelse i frembringelse af lyd.

Sanseforstyrrelser:

Personen kan opleve kramper, som minder om epilepsi , uden at der er tale om bevidsthedstab. Ved epilepsi vil man ofte se urinafgang, tungebid og forandringer i EEG , hvilket ikke er tilfældet ved konversionstilstande. Der kan opleves snurrende fornemmelser, manglende følelse i arme og ben samt døvhed og blindhed.

Et andet karakteristisk symptom er, at personen får hukommelsestab og mister store dele af erindringen fra sit tidligere liv. I værste tilfælde kan det være kombineret med, at personen bevæger sig fysisk væk fra sine vante omgivelser. Dette symptom kan også ses i forbindelse med depression og epilepsi.

Forholdsregler og diagnose

Mistænker man et familiemedlem for at have en konversionstilstand, bør man ikke anklage personen for at simulere, men søge læge i stedet. Det er vigtigt at lægen får en samtale med personen, således at det kan vurderes, hvorvidt personen skal indlægges eller ej. I alle tilfælde skal organiske lidelser som f.eks. epilepsi udelukkes.

Behandling af konversionstilstande

I alvorlige tilfælde indlægges patienten og varer symptomerne over flere uger, forsøger man via psykoterapi at overbevise patienten om, at vedkommende ikke fejler noget fysisk.

Den behandlingsform, som har den bedste effekt, er en støttende og informerende terapiform, hvor man behandler patienten med værdighed og forståelse. Oftest skyldes en konversionstilstand, at patienten ikke kan håndtere samfundsmæssige krav og problemer, som må løses gennem samtaleterapi.

Der findes ingen medikamentel behandling.

Forløb og komplikationer

Hvis en konversionstilstand varer flere år, er den uden for terapeutisk rækkevidde.