Kortisonpræparater til hudbehandling Artikel

Kortisonpræparater kaldes også binyrebarkhormoner, og anvendes til at lindre sygdomme. Dog har præparaterne flere uheldige bivirkninger.


Mange hudsygdomme kan behandles med et kortisonepræparat (binyrebarkhormon), hvorved sygdommen lindres betydeligt eller forsvinder helt. Midlerne skal dog anvendes på præcist den måde lægen har foreskrevet det. Ellers kan der optræde uheldige bivirkninger:

1. Visse personer opnår til at begynde med en forbedring ved brugen af kortisonepræparater, men får efter en tid forværrede problemer i form af rød, skældende hud med materiefyldte blærer. Udslættet forsvinder, hvis man ophører med at bruge kortisonet.

2. Hvis man anvender kortisonepræparater mod hudinfektioner, kan de blive forværrede.

3. Hvis man anvender kortisonepræparatet mod visse hudsygdomme, kan den oprindelige tilstand komme igen og forværres, når man holder op med at bruge kortisonet.

4. Hvis man anvender kortisonet gennem lang tid (flere måneder), kan man få pergamentagtige hudforandringer. Huden bliver tynd og man kan tydelig se de tynde blodkar gennem den. Man kan også få bristninger i huden, som minder om dem, man kan se efter en graviditet.

5. Hvis man anvender for meget kortisone, kan man forringe binyrernes funktion, hvad der kan være livsfarligt. Det er sjældent at binyrerne påvirkes når kortisonet anvendes på huden. Det er hyppigere når det indtages som tabletter i længere tid. Det er vigtigt at følge lægens anbefalinger.