Kosmetiske brystoperationer Artikel


Der udføres omkring 3000 kosmetiske brystoperationer om året i Danmark. Det er forståeligt, at netop brystoperationer er nogle af de mest almindelige kosmetiske indgreb, idet brystet hos kvinden er et vigtigt symbol på femininitet og især seksualitet.

Der kan være mange årsager til, at en kvinde på et tidspunkt i sit liv ønsker en brystoperation. Kvinden kan opleve brystet for lille eller for stort, uheldigt ændret efter fødsler eller ved de fysiologiske aldersforandringer.

Brystforstørrende operation


En brystforstørrende operation er en operation, hvor man ændrer på brystets størrelse ved hjælp af et brystimplantat. Brystforstørrende operationer er meget hyppige. Man regner med at 2-3 millioner kvinder i verden har fået foretaget en brystforstørrende operation, og tallet er i kraftig stigning. I Danmark foretages omkring 2000 brystforstørrende operationer om året.

Indikation for operation


Utilstrækkeligt brystkirtelvæv, enten pga. manglende udvikling eller mindsket brystkirtelvæv efter graviditet og amning. Ikke alle kvinder med små bryster ønsker korrektion. Mange kvinder kan acceptere deres små bryster, mens andre igen ønsker korrektion pga. mangel på femininitet resulterende i nedsat selvtillid og generthed. Enkelte af disse kvinder viser sig ikke offentligt på badeanstalter, strande etc. Stopper bh'en ud med vat, strømper og indlæg. Flere undersøgelser foretaget på kvinder der har fået foretaget en brystforstørrende operation, har vist at operationen har haft en positiv indflydelse på de ovenfor nævnte forhold.

Implantattyper


Alle brystimplantater er omgivet af en skal af silikone. De i Danmark hyppigst anvendte brystimplantater er silikoneimplantater som består af en silikonegel omgivet af en fast silikoneskal. Disse implantater har været anvendt siden 1962.

Implantaterne er siden blevet forbedret m.h.p. at undgå opståen af generende kapseldannelse og lækage. Man skal dog regne med at disse implantater skal udskiftes efter 10 år.

Gennem de sidste 6 år er udviklet et nyere silikone-implantat, som består af en mere fast form for silikone, som ikke kan flyde ud, og som muligvis kan holde livsvarigt. Disse implantater er gennem årene blevet meget populære selv om de er mere faste at mærke på.

Saltvandsimplantater, som også er omgivet af en skal af silikone er ikke så populære som silikoneimplantater, da de er mere hårde og unaturlige at føle på. Saltvandsimplantater har endvidere tilbøjelighed til at tabe lidt vand over en årrække.

Operationsmetoder


Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse. Snittet kan lægges i folden under brystet, i armhulen eller rundt omkring brystvorten. Gennem dette indføres brystimplantatet. Brystimplantatet placeres ind bag brystkirtlen eller under den store brystmuskel. Operationen tager omkring 1-1 1/2 time afhængig af operationsmetoden.

OperationsadgangFolden under brystet:
Denne adgang er den mest simple, især hvis implantatet skal lægges bag ved den store brystmuskel. Der er kun ganske lidt blødning og dræn er ofte ikke nødvendig. Der er ingen risiko for læsion af mælkegange. Arret bliver 4-5 cm. langt og på længere sigt som regel temmelig upåfaldende. (Billede 1)

Armhulen:
Såfremt snittet er placeret korrekt kan arret blive nydeligt. Det kan med denne adgang være svært at placere implantatet korrekt. Der er en risiko for at lædere vigtige nervebaner som er placeret i armhulen. Det er med denne adgang ikke muligt at indlægge den mere faste form for sililikoneimplantat.

Omkring brystvorten:
Arret kan blive næsten usynligt, men man kan også risikere at arret bliver lyst pigmenteret og dermed meget synligt. Denne adgang er mere kompliceret, operationen tager længere tid med større risiko for blødning. Endvidere er der her risiko for at man ikke kan amme senere da mælkegangene kan læderes under operationen. Det er med denne adgang ikke muligt at indlægge den mere faste form for silikoneimplantat.

Implantatets placeringUnder kirtelvævet:
Operationen er lettere og kan foregå i lokalbedøvelse. Ofte og specielt hos slanke kvinder ses en tydelig kant opadtil hvor implantatet starter, hvilket gør det synligt at kvinden har implantater og med årene kan brystet komme til at ligne en sok med en bold. Generende kapseldannelse ses hyppigere ved denne placering.

Under brystmusklen:
Operationen kan kun udføres i fuld bedøvelse. Hos slanke kvinder giver denne placering det mest naturlige resultat. Der er større mulighed for med denne placering at undersøge brystet for brystkræft.

Komplikationer


Almindelige kirurgiske komplikationer som blødning og betændelse er sjældne.

Ved selve operationen kan der ske en beskadigelse af nerveforsyningen til brystvorteområdet, hvilket kan medføre følelsesløshed af området. Følsomheden normaliseres ofte efter uger til måneder. Tilstanden kan dog i sjældne tilfælde være permanent.

Den hyppigste komplikation til brystforstørrende operation er, at den bindevævskapsel som dannes rundt om implantatet trækker sig sammen og bliver hård, hvorved brystet bliver ømt, hårdt og kan give et deformt udseende. Denne komplikation opstod i 40% af tilfældene med de gamle silikoneimplantater, som havde en glat, tynd overflade og var af dårlig kvalitet, hvorfor man ofte så udsivning af silikone og dermed generende kapseldannelse. For 10 år siden kom et nyt siliconeimplantat på markedet med en tyk nubret overflade, og generende kapseldannelse ses nu sjældent.

I 1992 blev anvendelse af silikoneimplantater til kosmetisk brug forbudt i USA, indtil der forelå yderligere videnskabelige undersøgelser som viste at silikone ikke kunne være sundhedsskadeligt. Der forelå enkeltstående rapporter, som rejste tvivl om silikoneimplantaters sikkerhed. De sygdomme det drejede sig om inkluderede cancer og bindevævssygdomme.

Store systematiske og epidemiologiske undersøgelser har dog ikke kunnet påvise, at silikoneimplantater havde forårsaget nogle af disse sygdomme. Enkelte af disse undersøgelser har endog vist at hyppigheden af brystkræft hos kvinder med silikoneimplantater var lavere i f.h.t. hyppigheden hos kvinder, som ikke havde silikonebrystimplantater.

Brystreducerende operationIndikation


Brysterne kan ved deres størrelse og tyngde være til betydelig gene både fysisk og psykisk.

Både bh'ens træk og brystets direkte træk kan give anledning til smerter i nakke og ryg samt hovedpine. BH-stropperne kan med årene give dybe furer i skuldrene endvidere kan der opstå hudproblemer med lugtgener i folden under brysterne. Store bryster kan begrænse en kvindes udfoldelse indenfor sport og give problemer med påklædning. Kvinden gemmer sig i alt for stort tøj og går foroverbøjet for at skjule barmen.

Der kan være flere årsager til at brystet er forstørret. Hos nogle skyldes det en egentlig forstørret brystkirtel. Hos andre skyldes det at kvinden er for tyk. For hvert kilo, en kvinde tager på over sin normalvægt, forøges vægten med 20 g på hvert bryst.

Operationen


Foregår i fuld bedøvelse og tager 3-5 timer alt afhængig af operationsmetode og størrelsen af brysterne. Der findes mange forskellige metoder, alle baseret på, at brystvorten ud præpareres uden at dens blodforsyning kompromitteres. Efter passende afskæring af hud og kirtelvæv flyttes brystvorten opad, stadig med sin karførende stilk i behold og indsyes på rette sted. Operationen efterlader et ar rundt om brystvorten, og et ar der strækker sig fra brystvorten og ned til folden under brystet samt et ar i folden under brystet. Der er dog gennem de senere år udviklet en metode, således at man bla. ved hjælp af fedtsugning kan undgå arret i folden under brystet. (Billede 2)

Komplikationer


Udover de almindelige kirurgiske komplikationer som blodansamling og betændelse, kan man risikere at miste følesansen i brystvorten.
Store bryster kan vanskeliggøre amning og en brystreducerende operation kan yderligere reducere amningsmulighederne, specielt hvis mælkeudførselsgangene ikke bevares intakte.

I meget sjældne tilfælde kan man risikere at miste brystvorten helt eller delvist oftest pga. dårlig operationsteknik.

Såfremt man er overvægtig eller er ryger er operationen helt klart forbundet med større risiko for komplikationer.

Operation for slappe bryster


Et bryst ændrer størrelse og form med årene ligeledes efter graviditet og amning samt et eventuelt vægttab. Hos en ung kvinde der ikke har født er brystet oftest fast, idet det holdes godt på plads af et fast og elasisk bindevæv, der ligger i huden. Brystets tyngde gør, at der altid er træk i dette bindevæv. Jo større brystet er, jo større træk og jo større risiko er der for, at brystet med tiden bliver slapt. Yderligere er det almindeligt at brystkirtelvævet mindskes med årene, hvilket også ses efter graviditet og amning.

Indikation


For kvinden er det væsentlige problem kosmetisk. Hun føler brystet ser »trist ud« i kontrast til den øvrige del af kroppen, er generet af altid at skulle være iført bh. Andre kan være generet af hudproblemer svarende til folden under brystet.

Operationen


Afhænger af hvor meget brystet hænger.
Såfremt der kun er sparsomt med kirtelvæv, moderat hudoverskud og brystvorten er placeret på højde med folden under brystet, kan brystet korrigeres vha. et brystimplantat.

Såfremt der er større hudoverskud og brystvorten er placeret mere end en cm. under folden under brystet er der indikation for yderligere korrektion med fjernelse af hudoverskud og løft af brystvorten Hvis der er tilstrækkeligt med kirtelvæv, fjernes overskud af hud og brystvortekomplekset løftes, således at al kirtelvæv bevares. Med de nyere operationsmetoder kan man nøjes med et ar rundt omkring brystvortekomplekset, dog oftest også et ar strækkende sig fra dette kompleks og ned til folden under brystet. (Billede 3). Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse.

Komplikationer


Afhængig af operationen ses samme komplikationer som hhv. efter brystforstørrende operation og brystreducerende operation.
Komplikationer er sjældne. Såfremt kvinden bliver gravid efter indgrebet, bliver arrene oftest breddeforøget og brystet kan komme til at hænge lige så meget som før operationen.

NB! Illustrationer kan ses i Dit lægemagasin nr. 2/02 side 12-15.
Abonnement: [email protected] eller tlf. 39 90 80 00.


Der udføres omkring 3000 kosmetiske brystoperationer om året i Danmark. Det er forståeligt, at netop brystoperationer er nogle af de mest almindelige kosmetiske indgreb, idet brystet hos kvinden er et vigtigt symbol på femininitet og især seksualitet.

Der kan være mange årsager til, at en kvinde på et tidspunkt i sit liv ønsker en brystoperation. Kvinden kan opleve brystet for lille eller for stort, uheldigt ændret efter fødsler eller ved de fysiologiske aldersforandringer.

Brystforstørrende operation


En brystforstørrende operation er en operation, hvor man ændrer på brystets størrelse ved hjælp af et brystimplantat. Brystforstørrende operationer er meget hyppige. Man regner med at 2-3 millioner kvinder i verden har fået foretaget en brystforstørrende operation, og tallet er i kraftig stigning. I Danmark foretages omkring 2000 brystforstørrende operationer om året.

Indikation for operation


Utilstrækkeligt brystkirtelvæv, enten pga. manglende udvikling eller mindsket brystkirtelvæv efter graviditet og amning. Ikke alle kvinder med små bryster ønsker korrektion. Mange kvinder kan acceptere deres små bryster, mens andre igen ønsker korrektion pga. mangel på femininitet resulterende i nedsat selvtillid og generthed. Enkelte af disse kvinder viser sig ikke offentligt på badeanstalter, strande etc. Stopper bh'en ud med vat, strømper og indlæg. Flere undersøgelser foretaget på kvinder der har fået foretaget en brystforstørrende operation, har vist at operationen har haft en positiv indflydelse på de ovenfor nævnte forhold.

Implantattyper


Alle brystimplantater er omgivet af en skal af silikone. De i Danmark hyppigst anvendte brystimplantater er silikoneimplantater som består af en silikonegel omgivet af en fast silikoneskal. Disse implantater har været anvendt siden 1962.

Implantaterne er siden blevet forbedret m.h.p. at undgå opståen af generende kapseldannelse og lækage. Man skal dog regne med at disse implantater skal udskiftes efter 10 år.

Gennem de sidste 6 år er udviklet et nyere silikone-implantat, som består af en mere fast form for silikone, som ikke kan flyde ud, og som muligvis kan holde livsvarigt. Disse implantater er gennem årene blevet meget populære selv om de er mere faste at mærke på.

Saltvandsimplantater, som også er omgivet af en skal af silikone er ikke så populære som silikoneimplantater, da de er mere hårde og unaturlige at føle på. Saltvandsimplantater har endvidere tilbøjelighed til at tabe lidt vand over en årrække.

Operationsmetoder


Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse. Snittet kan lægges i folden under brystet, i armhulen eller rundt omkring brystvorten. Gennem dette indføres brystimplantatet. Brystimplantatet placeres ind bag brystkirtlen eller under den store brystmuskel. Operationen tager omkring 1-1 1/2 time afhængig af operationsmetoden.

OperationsadgangFolden under brystet:
Denne adgang er den mest simple, især hvis implantatet skal lægges bag ved den store brystmuskel. Der er kun ganske lidt blødning og dræn er ofte ikke nødvendig. Der er ingen risiko for læsion af mælkegange. Arret bliver 4-5 cm. langt og på længere sigt som regel temmelig upåfaldende. (Billede 1)

Armhulen:
Såfremt snittet er placeret korrekt kan arret blive nydeligt. Det kan med denne adgang være svært at placere implantatet korrekt. Der er en risiko for at lædere vigtige nervebaner som er placeret i armhulen. Det er med denne adgang ikke muligt at indlægge den mere faste form for sililikoneimplantat.

Omkring brystvorten:
Arret kan blive næsten usynligt, men man kan også risikere at arret bliver lyst pigmenteret og dermed meget synligt. Denne adgang er mere kompliceret, operationen tager længere tid med større risiko for blødning. Endvidere er der her risiko for at man ikke kan amme senere da mælkegangene kan læderes under operationen. Det er med denne adgang ikke muligt at indlægge den mere faste form for silikoneimplantat.

Implantatets placeringUnder kirtelvævet:
Operationen er lettere og kan foregå i lokalbedøvelse. Ofte og specielt hos slanke kvinder ses en tydelig kant opadtil hvor implantatet starter, hvilket gør det synligt at kvinden har implantater og med årene kan brystet komme til at ligne en sok med en bold. Generende kapseldannelse ses hyppigere ved denne placering.

Under brystmusklen:
Operationen kan kun udføres i fuld bedøvelse. Hos slanke kvinder giver denne placering det mest naturlige resultat. Der er større mulighed for med denne placering at undersøge brystet for brystkræft.

Komplikationer


Almindelige kirurgiske komplikationer som blødning og betændelse er sjældne.

Ved selve operationen kan der ske en beskadigelse af nerveforsyningen til brystvorteområdet, hvilket kan medføre følelsesløshed af området. Følsomheden normaliseres ofte efter uger til måneder. Tilstanden kan dog i sjældne tilfælde være permanent.

Den hyppigste komplikation til brystforstørrende operation er, at den bindevævskapsel som dannes rundt om implantatet trækker sig sammen og bliver hård, hvorved brystet bliver ømt, hårdt og kan give et deformt udseende. Denne komplikation opstod i 40% af tilfældene med de gamle silikoneimplantater, som havde en glat, tynd overflade og var af dårlig kvalitet, hvorfor man ofte så udsivning af silikone og dermed generende kapseldannelse. For 10 år siden kom et nyt siliconeimplantat på markedet med en tyk nubret overflade, og generende kapseldannelse ses nu sjældent.

I 1992 blev anvendelse af silikoneimplantater til kosmetisk brug forbudt i USA, indtil der forelå yderligere videnskabelige undersøgelser som viste at silikone ikke kunne være sundhedsskadeligt. Der forelå enkeltstående rapporter, som rejste tvivl om silikoneimplantaters sikkerhed. De sygdomme det drejede sig om inkluderede cancer og bindevævssygdomme.

Store systematiske og epidemiologiske undersøgelser har dog ikke kunnet påvise, at silikoneimplantater havde forårsaget nogle af disse sygdomme. Enkelte af disse undersøgelser har endog vist at hyppigheden af brystkræft hos kvinder med silikoneimplantater var lavere i f.h.t. hyppigheden hos kvinder, som ikke havde silikonebrystimplantater.

Brystreducerende operationIndikation


Brysterne kan ved deres størrelse og tyngde være til betydelig gene både fysisk og psykisk.

Både bh'ens træk og brystets direkte træk kan give anledning til smerter i nakke og ryg samt hovedpine. BH-stropperne kan med årene give dybe furer i skuldrene endvidere kan der opstå hudproblemer med lugtgener i folden under brysterne. Store bryster kan begrænse en kvindes udfoldelse indenfor sport og give problemer med påklædning. Kvinden gemmer sig i alt for stort tøj og går foroverbøjet for at skjule barmen.

Der kan være flere årsager til at brystet er forstørret. Hos nogle skyldes det en egentlig forstørret brystkirtel. Hos andre skyldes det at kvinden er for tyk. For hvert kilo, en kvinde tager på over sin normalvægt, forøges vægten med 20 g på hvert bryst.

Operationen


Foregår i fuld bedøvelse og tager 3-5 timer alt afhængig af operationsmetode og størrelsen af brysterne. Der findes mange forskellige metoder, alle baseret på, at brystvorten ud præpareres uden at dens blodforsyning kompromitteres. Efter passende afskæring af hud og kirtelvæv flyttes brystvorten opad, stadig med sin karførende stilk i behold og indsyes på rette sted. Operationen efterlader et ar rundt om brystvorten, og et ar der strækker sig fra brystvorten og ned til folden under brystet samt et ar i folden under brystet. Der er dog gennem de senere år udviklet en metode, således at man bla. ved hjælp af fedtsugning kan undgå arret i folden under brystet. (Billede 2)

Komplikationer


Udover de almindelige kirurgiske komplikationer som blodansamling og betændelse, kan man risikere at miste følesansen i brystvorten.
Store bryster kan vanskeliggøre amning og en brystreducerende operation kan yderligere reducere amningsmulighederne, specielt hvis mælkeudførselsgangene ikke bevares intakte.

I meget sjældne tilfælde kan man risikere at miste brystvorten helt eller delvist oftest pga. dårlig operationsteknik.

Såfremt man er overvægtig eller er ryger er operationen helt klart forbundet med større risiko for komplikationer.

Operation for slappe bryster


Et bryst ændrer størrelse og form med årene ligeledes efter graviditet og amning samt et eventuelt vægttab. Hos en ung kvinde der ikke har født er brystet oftest fast, idet det holdes godt på plads af et fast og elasisk bindevæv, der ligger i huden. Brystets tyngde gør, at der altid er træk i dette bindevæv. Jo større brystet er, jo større træk og jo større risiko er der for, at brystet med tiden bliver slapt. Yderligere er det almindeligt at brystkirtelvævet mindskes med årene, hvilket også ses efter graviditet og amning.

Indikation


For kvinden er det væsentlige problem kosmetisk. Hun føler brystet ser »trist ud« i kontrast til den øvrige del af kroppen, er generet af altid at skulle være iført bh. Andre kan være generet af hudproblemer svarende til folden under brystet.

Operationen


Afhænger af hvor meget brystet hænger.
Såfremt der kun er sparsomt med kirtelvæv, moderat hudoverskud og brystvorten er placeret på højde med folden under brystet, kan brystet korrigeres vha. et brystimplantat.

Såfremt der er større hudoverskud og brystvorten er placeret mere end en cm. under folden under brystet er der indikation for yderligere korrektion med fjernelse af hudoverskud og løft af brystvorten Hvis der er tilstrækkeligt med kirtelvæv, fjernes overskud af hud og brystvortekomplekset løftes, således at al kirtelvæv bevares. Med de nyere operationsmetoder kan man nøjes med et ar rundt omkring brystvortekomplekset, dog oftest også et ar strækkende sig fra dette kompleks og ned til folden under brystet. (Billede 3). Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse.

Komplikationer


Afhængig af operationen ses samme komplikationer som hhv. efter brystforstørrende operation og brystreducerende operation.
Komplikationer er sjældne. Såfremt kvinden bliver gravid efter indgrebet, bliver arrene oftest breddeforøget og brystet kan komme til at hænge lige så meget som før operationen.

NB! Illustrationer kan ses i Dit lægemagasin nr. 2/02 side 12-15.
Abonnement: [email protected] eller tlf. 39 90 80 00.